JRP - perforowany nawiewnik wirowy - nowy produkt w ofercie Halton.

Nowość Halton - perforowany nawiewnik wirowy - JRP
Perforowany nawiewnik wirowy typ JRP:
JRP
- Nawiewnik do integracji z sufitem perforowanym;
- Standardowo perforacja R3U4 w kolorze RAL 9010;
- Wirujący strumień zapewnia skuteczne mieszanie i szybki spadek prędkości powietrza;
- Przystosowany do instalacji ze zmienną ilością powietrza;
- Montaż płaski w sufitach modułowych 600x600 lub 675x675, na profilach T lub na profilach Fineline;
- Możliwe jest wykonanie z różnym typem perforacji;
- Możliwe malowanie na inne kolory z palety RAL.

Działanie
Nawiew odbywa się horyzontalnie przez wirowe łopatki nawiewnika. Powietrze jest dzielone na kilka równych
strumieni wirowych. Nawiewnik jest tak zaprojektowany, że panel czołowy nie ma negatywnego wpływu na strumienie powietrza. Każdy ze strumieni miesza się z powietrzem w pomieszczeniu.
Wysoka indukcja, charakterystyczna dla strumieni helikoidalnych, szybko redukuje różnicę temperatury oraz prędkość powietrza nawiewanego. Takie działanie pozwala na wykorzystanie nawiewnika JRP w pomieszczeniach z wysokimi zyskami ciepła, wymagającymi dużej ilości wymian.

Halton wykonał szereg badań, aby znaleźć kompromis pomiędzy stopniem perforacji panelu czołowego i jakością nawiewu powietrza do pomieszczenia.

Nawiewnik jest wykonany ze stali malowanej w kolorze RAL 9010, panel czołowy jest wykonany z perforacją R3U4.
Nawiewnik posiada skrzynkę rozprężną, wyposażoną w 2 króćce, wykonaną ze stali galwanizowanej
Nawiewnik może być montowany w sufitach modułowych 600x600 lub 675x675, w profilach T lub Fineline.

Uwaga: Nawiewnik JRP może być użyty wraz z podobnie wyglądającym wywiewnikiem, aby utrzymać jednolity wygląd sufitu w całym budynku!
Źródło: Halton Sp. z o.o.