iSWAY - FC® - funkcjonalność i niezawodność potwierdzona w akredytowanym laboratorium

Nowość firmy SMAY: iSWAY - FC®
Firma Smay, dostarczająca rozwiązania w zakresie wentylacji i bezpieczeństwa pożarowego w budynkach, wprowadziła na rynek nowy produkt iSWAY-FC®. Jest to kompaktowe urządzenie ze zintegrowanym układem regulacyjnym służące w wypadku pożaru do nadciśnieniowej ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach.


Firma Smay opracowała następujące wersje wykonania urządzeń serii iSWAY-FC®:
iSWAY-FC® wariant podstawowy z nawiewem jedno- lub wielopunktowym, do napowietrzania klatek schodowych i szybów windowych;
iSWAY-FCD® z nawiewem wielopunktowym, do napowietrzania przedsionków przeciwpożarowych;
iSWAY-FCR® z wentylatorami rewersyjnymi, do stabilizacji ciśnienia w klatkach schodowych budynków wysokich i wysokościowych (element składowy systemu SAFETY WAY®).

Jednostki iSWAY-FC® charakteryzują się zwartą konstrukcją i niewielkimi wymiarami, co w znacznym stopniu upraszcza procedurę montażu i uruchomienia.
Wszystkie urządzenia z tej serii spełniają literalnie restrykcyjne wymagania funkcjonalne określone w normie PN EN 12101-6. Ich skuteczność i niezawodność zostały dodatkowo potwierdzone przez niezależne niemieckie Laboratorium Aerodynamiki Przemysłowej I.F.I. w Aachen współpracujące z Europejskim Komitetem Normalizacyjnym oraz przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Źródło: Smay Sp. z o.o.