W celu rozszerzenia swojej oferty firma Ventia wprowadza nową wielkość popularnych central typoszeregu Komfovent Kompakt REGO 7000 oraz RECU 7000.

Nowość! Centrale Komfovent REGO/RECU 7000
Centrala wentylacyjna REGO/RECU 7000 znajduje zastosowanie w instalacjach wentylacji mechanicznej obiektów średnio i wielkokubaturowych typu: hotele, restauracje, biurowce i obiekty handlowe, obiekty nauki i oświaty, pomieszczenia o przeznaczeniu przemysłowym.

Główne parametry i zalety urządzeń:
- wydajność 7000 m³/h przy sprężu dyspozycyjnym 500 Pa,
- wymiennik obrotowy – odzysk ciepła do 74% lub wymiennik krzyżowy – odzysk ciepła do 65%,
- filtry klasy F5,
- wentylatory z silnikami energooszczędnymi EC (płynna regulacja wydajności),
- nagrzewnica elektryczna lub wodna,
- obudowa z blachy ocynkowanej, malowana proszkowo,
- izolacja wełną mineralną 45 mm,
- zintegrowana i okablowana fabrycznie automatyka C3 - przykładowe funkcje automatyki: pracy w systemach CAV/VAV, współpraca z czujnikami jakości powietrza, sterowanie poprzez sieć komputerową lub Internet, itp.,
- możliwość pracy z chłodnicą kanałową,
- montażu zewnętrznego,
- kompaktowe wymiary.

Centrale wentylacyjne Komfovent KOMPAKT REGO 7000 lub RECU 7000 wyposażone są w system odzysku ciepła na bazie aluminiowego wymiennika obrotowego (REGO) lub krzyżowego (RECU). Dzięki temu możemy odzyskać nawet do 85% ciepła usuwanego z pomieszczeń i tym samym zmniejszyć koszty związane z ogrzewaniem świeżego, zimnego powietrza.
Produkt charakteryzuje się wyjątkowo zwartą konstrukcją i kompaktowymi gabarytami. Dzięki temu centrala może być łatwo dostosowana do potrzeb projektu oraz zainstalowana w niewielkich przestrzeniach, co gwarantuje szerokie możliwości stosowania. Centrala dostarczana jest w modułach, których szerokość dostosowana jest do szerokości typowych drzwi, dzięki czemu można ją łatwo umiejscowić w pomieszczeniu, w którym będzie uruchomiona.
Urządzenie wyposażone jest w zintegrowaną i fabrycznie okablowaną zaawansowaną automatykę typu C3. Funkcje automatyki, oprócz standardowych trybów, oferują możliwość pracy centrali w układach CAV/VAV, stosowanie czujników jakości powietrza, programowanie tygodniowe, możliwość współpracy z modułem sieciowym i sterowania urządzeniem poprzez sieć komputerową lub Internet, itp.
W centralach REGO i RECU 7000 standardowo stosowane są wentylatory z energooszczędnymi silnikami EC. Wentylatory te dzięki płynnej regulacji dostosowują swoją wydajność do rzeczywistej charakterystyki instalacji, wpływając na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
W zależności od wymagań projektu centrale mogą być wyposażone w nagrzewnice elektryczne lub wodne. Samonośna konstrukcja urządzenia, w której izolację stanowi wełna mineralna o grubości 45 mm, zapewnia bardzo dobre parametry akustyczne i wysoką izolacyjność termiczną.

Więcej informacji o: REGO 7000 oraz RECU 7000

Źródło: Ventia Sp. z o.o.