System sterowania pieczarkarnią zapewnia:
1) Utrzymanie parametrów mikroklimatu:
temperatury, wilgotności i poziomu dwutlenku węgla na zadanym poziomie
2) Możliwość pracy w trybie ręcznym, półautomatycznym i w pełni automatycznym
tryb ręczny - poziomy pracy urządzeń wykonawczych są ustawiane przez obsługę; do pracy nie są wymagane żadne czujniki pomiarowe,
tryb półautomatyczny - hodowca ustawia jakie wartości temperatury, wilgotności i dwutlenku węgla mają być utrzymywane w pieczarkarni,
tryb automatyczny - hodowca napełnia pieczarkarnię wsadem i naciska przycisk START.
3) Pełne opomiarowanie pieczarkarni
• system jest wyposażony w następujące czujniki i sensory:
- temperatura zewnętrzna
- wilgotność zewnętrzna - czujnik elektroniczny na bazie sensora Honeywell
- temperatura powietrza za chłodnicą
- temperatura powietrza za nagrzewnicą - na wlocie do pieczarkarni
- temperatura powietrza wewnątrz hali - w środku jej długości
- temperatura powietrza wewnątrz hali - na końcu jej długości
- wilgotność wewnątrz hali – pomiar psychometryczny w zakresie 0-100% RH
- temperatura podłoża w czterech punktach
- pomiar otwarcia klap wlotów powietrza – w celu wykrycia awarii siłownika
- pomiar poziomu dwutlenku węgla w hali – ekonomiczny sensor firmy Figaro – zakres 0,5 do 10 % CO2
- pomiar zużycia wody
System podczas pracy wykorzystuje dane z 13 wejść pomiarowych! System sterowania pieczarkarnią również uruchomić w wersji ekonomicznej, wówczas wymaga jedynie czterech czujników.
4) Możliwość obsługi przez komputer PC oraz przez Internet
Standardowo, sterownik pieczarkarni współpracuje z komputerem PC wyposażonym w oprogramowanie kontrolno – wizualizacyjne. Umożliwia to łatwy nadzór nad wieloma halami uprawowymi jednocześnie, z uwzględnieniem unijnych wymogów HACP dla producentów żywności.
Sterownik pieczarkarni posiada następujące wyjścia sterujące elementami wykonawczymi:
- poziom otwarcia wlotów powietrza – napięcie sterujące 0-10 V
- regulacja obrotów wentylatora cyrkulacji powietrza – wbudowana końcówka mocy do sterowania 0-220 V
- regulacja mocy chłodnicy - 220 V PWM – sterowanie zaworem ON/OFF lub bimetaliczym (Belimo)
- regulacja mocy ogrzewania - 220 V PWM – sterowanie zaworem ON/OFF lub bimetaliczym (Belimo)
- regulacja intensywności nawilżania - 220 V PWM – steruje zaworem zraszaczy
- regulacja poziomu pracy wentylatora wyciągowego - napięcie sterujące 0-10 V
Podczas pracy, sterownik realizuje algorytmy sterowania obsługujące:
- ogrzewanie
- chłodzenie
- cyrkulację powietrza
- regulację stężenia CO2
- regulację temperatury w hali
- osuszanie
- nawilżanie
Poniżej znajdują się okienka programu wizualizacyjnego na PC.

(po kliknięciu na wybraną ilustrację
można zobaczyć jej powiększenie)


Zapraszam do współpracy
Teodor Otulak
tel. kom. 0606 93 10 08


(ogłoszenie płatne)

Firma PATRON od 1991 roku projektuje i produkuje urządzenia elektroniczne specjalizowane do określonych zadań. Specjalizuje się zwłaszcza w sterownikach typu „embedded” oraz w sterowaniu i wizualizacji procesów produkcyjnych. Większość wykonywanych przez PATRON urządzeń i systemów ma charakter jednostkowy — dostosowany do indywidualnych potrzeb. Firma specjalizujemy się również we wszelkiego rodzaju układach pomiarowych i sterujących. Do stałej oferty należą m.in.:
- komputerowy rejestrator temperatury i wilgotności - przeznaczony dla przetwórstwa spożywczego,
- sterowniki wentylacji i ogrzewania dla hodowców drobiu, trzody lub królików,
- sterowniki wentylacji i ogrzewania dla hipermarketów i hal fabrycznych,
- systemy sterowania dla suszarni ziarna — z wizualizcją procesu na komputerze PC,
- sterowniki do wtrysku gazu LPG IV generacji dla samochodów osobowych i ciężarowych,
- system sterowania prasą krawędziową — obejmuje wymiarowanie i technologię gięcia,
- system CAD sterowania frezarką wielowrzecionową — przeznaczony do modernizacji starych urządzeń,
- głosowe powiadomienie o alarmie — podłączane do telefonów komórkowych Siemens M35 i C35,
- czujniki i sensory.