Jak powszechnie wiadomo instalacja kanałowa jest podstawową częścią systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania powietrznego. Musi ona spełniać wszystkie wymogi polskich i europejskich przepisów a od jej parametrów w dużej mierze zależy jakość nawiewanego i usuwanego powietrza. W przypadku konieczności izolowania przewodów wentylacyjnych, instalacje kanałowe stanowią duży udział procentowy kosztów inwestycyjnych.


Dobrym i niezawodnym rozwiązaniem dla nowoczesnych instalacji kanałowych mogą być preizolowane przewody wentylacyjne wykonane w systemie ALP.
Są to kanały wykonywane ze specjalnych płyt poliuretanowych powlekanych dwustronnie warstwą aluminium.
Najczęściej używane są dwa rodzaje paneli – ALP 100 L i ALP 200, które cechują się parametrami podanymi w poniższej tabeli.
ALP 100 posiada po obu stronach warstwę aluminium o gr. 80 µm a ALP 200 po jednej stronie warstwę o gr. 80 µm a po drugiej 200 µm. Tak więc kanał wykonany z płyt ALP 100 klasyfikowany jest jako kanał preizolowany z płyty warstwowej a kanał wykonany z ALP 200 klasyfikowany jest jako kanał z blachy aluminiowej preizolowany poliuretanem i folią aluminiową (blacha 200 µm wewnątrz kanału).Zalety kanałów wentylacyjnych z płyt ALP:
bardzo dobra izolacyjność cieplna - współczynnik przewodzenia ciepła l = 0,021 [W/mK],
wysoka szczelność – klasa szczelności B,
wytrzymałość na dyfuzję pary wodnej wynosząca ∞,
wysoka izolacyjność akustyczna,
duża sztywność i wytrzymałość na duże ciśnienia i naprężenia,
bardzo mała waga kanałów (od 1,5 kg/m² do 2,1 kg/m²),
wysoka higiena transportowanego powietrza,
całkowita odporność na korozję.
Przewody wentylacyjne z płyt ALP mogą być stosowane do transportu powietrza poruszającego się z prędkością do 30 m/s i w zakresie ciśnień wewnętrznych od –1500 do +1750 Pa. Granice temperaturowe transportowanego powietrza od -35ºC do +110ºC. Zakres wilgotności względnej od 0 do 100%.
Z uwagi na duże podobieństwo do kanałów z „ocynku” obliczenia hydrauliczne dla kanałów ALP można przeprowadzić dla wartości kanałów blaszanych i przy doborze wentylatora przemnożyć całkowitą stratę ciśnienia w instalacji razy 1,2.
Kanały te można wykonywać na placu budowy dostosowując instalację do zmian projektowych i ewentualnych nieprzewidzianych wcześniej przeszkód.
Technologia wykonywania kanałów z paneli ALP polega na wycięciu specjalnymi nożami wymaganych kształtów, sklejeniu ich klejem ALP i wykończeniu, polegającym na obrobieniu powierzchni klejonych, wysylikonowaniu i nałożeniu profili połączeniowych. Kanały ALP łączy się ze sobą za pomocą listew łączących – różnych profili aluminiowych. Ponadto kanały te można łączyć z kanałami z blachy, a także wszelkimi urządzeniami i osprzętem wentylacyjnym (kratkami, przepustnicami, klapami p.poż.). Z płyt ALP wykonuje się kanały o przekroju prostokątnym, ale można je łączyć z przewodami okrągłymi za pomocą tapów.


Warto też zaznaczyć, iż system ALP pozwala na wykonywanie otworów na czujniki pomiarowe, montaż wizjerów i drzwiczek inspekcyjnych do kanałów. Bardzo łatwy też jest montaż i demontaż kanałów – co ułatwić może czyszczenie bądź mycie wewnątrz kanałów wentylacyjnych.
Ta cecha staje się bardzo ważna z uwagi na ostatnie wydarzenia związane z bardzo niebezpieczną epidemią „choroby legionistów”, która po raz kolejny zaatakowała instalację klimatyzacyjną – tym razem w Wielkiej Brytanii.
Wszystkie przewody ALP posiadają certyfikat NRO (nierozprzestrzeniania ognia).
Ponadto kanały wykonane z płyt ALP 100 zostały sklasyfikowane jako niezapalne a kanały z płyt ALP 200 (kanały z blachy aluminiowej preizolowane poliuretanem) jako niepalne.
Dane te oznaczają, iż przewody z płyty ALP 100 mogą być stosowane w obiektach przemysłowych i magazynowych, a kanały z ALP 200 w obiektach typu ZL.


Zarówno ALP 100 jak i ALP 200 odporne są na działanie czynników atmosferycznych. Zaleca się jednak aby kanały idące na zewnątrz budynku wykonane były z płyt ALP 200 grubszą blachą aluminiową na zewnątrz.
Ostatnią istotną sprawą, o której warto wspomnieć, to zużycie materiału w systemie ALP. Z uwagi na to, że kanały lub kształtki są wycinane ręcznie z płyt o wymiarach 4000x1200 mm w systemie tym nie ma typoszeregów wymiarowych jak dla kanałów blaszanych. W systemie tym można wykonać każdy prostokątny kanał o dowolnych wymiarach boków i długości do 4000 mm. Sposób wykonywania kanałów umożliwia wykorzystanie odpadów (łączenie mniejszych kawałków), pozwala też na łatwe przeróbki w istniejącej już instalacji.

Alp-TECH Sp. z o.o. Łódź

Źródło: ''

Komentarze

  • wspaniala technologia!

    Od 3 lat pracuje w systemie ALP w dziale produkcji i musze przyznac ze technika ta jest przelomem w dziedzinie klimatyzacji.

  • Nieprawda

    Wiadomości podane w tekście powyżej nie są prawdziwe. Oba rodzaje płyt ALP100 i ALP200 są sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia, a nie jak podano powyżej dla płyt ALP200 jako niepalne. Proszę sobie przeczytać certyfikat ITB nr NP-872/02/ES zamieszczony na stronie producenta. Żadnej z tych płyt NIE MOŻNA STOSOWAĆ W BUDYNKACH ZL.