Nowy termin i miejsce seminarium "Nowoczesne techniki instalacyjne w szpitalnictwie": 21 czerwca, Łódź.

Nowoczesne techniki instalacyjne w szpitalnictwie - zmiana terminu i miejsca seminarium
Nowoczesne techniki instalacyjne w szpitalnictwie - czerwiec 2012, Łódź
[H3]Z A P R O S Z E N I E
X SEMINARIUM OGÓLNOKRAJOWE z cyklu
[/H3]
„NOWOCZESNE TECHNIKI INSTALACYJNE W SZPITALNICTWIE”

21 czerwca 2012 r., Łódź
Rozpoczęcie obrad] o godzinie 10.00.

Tematy wiodące:
[H3]Czy obiekty szpitalne mogą być energooszczędne?[/H3]
oraz
[H3]Woda i ścieki szpitalne – stan faktyczny a przepisy[/H3]

Seminarium, którego organizatorem jest Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych tradycyjnie gromadzi przedstawicieli służb technicznych szpitali, służb eksploatacyjnych przedsiębiorstw ciepłowniczych projektantów, wykonawców robót, producentów urządzeń sanitarnych i technologii oraz specjalistów różnych branż – zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami w technice instalacyjnej w szpitalnictwie. Program X Seminarium obejmuje cykl referatów poświęconych zagadnieniom z dziedziny wentylacji, klimatyzacji, ciepłownictwa, gazów medycznych, ścieków i odpadów szpitalnych, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz instalacji „inteligentny budynek”.

Seminarium odpowie, między innymi, na następujące pytania:
- Czy można zmniejszyć koszty opłat za centralne ogrzewanie?
- Czy można, w obiektach szpitalnych, znacznie zmniejszyć zużycie wody ciepłej i zimnej?
- Jak można zwiększyć czystość powietrza w wentylacji i klimatyzacji szpitalnej?
- Czy można znacząco obniżyć koszty zaopatrzenia w gazy medyczne?
- Czy można zmniejszyć koszty eksploatacji infrastruktury technicznej w obiektach szpitalnych?

Do udziału w X Seminarium Zarząd Główny PZITS zaprasza również przedstawicieli firm zainteresowanych przygotowaniem i wygłoszeniem referatu, prezentacją osiągnięć firmy w trakcie obrad, zamieszczeniem reklamy w materiale seminaryjnym oraz organizacją własnego stoiska reklamowego w towarzyszącej
X Seminarium wystawie.

Szczegółowych informacji dotyczących seminarium udzielają:
- Pan Jan Różański (nr tel. 0-85 653 47 31, 0-602 777 258, e-mail jbr@websky.pl),
- Pan Krzysztof Stelągowski (nr tel. 0-42 677 82 41, 0 793663534 e-mail: k_stelagowski@o2.pl)
- Pani Katarzyna Wróblewska (nr tel. 0-22 827 02 62, e-mail szkolenia@pzits.pl).