27 i 28 września br. w Białymstoku (ul. Pałacowa 7, Hotel „Gołębiewski”) odbędzie się III Seminarium Ogólnokrajowe "Nowoczesne techniki instalacyjne w szpitalnictwie".

Organizatorem seminarium jest PZITS Zarząd Główny Warszawa oraz PZITS Oddział Białystok.
Seminarium przeznaczone jest dla służb technicznych szpitali, projektantów, wykonawców robót, producentów technologii i urządzeń sanitarnych i tych, których interesują nowoczesne rozwiązania w branży sanitarnej.
W ciągu dwóch dni wygłoszonych zostanie około 40 referatów (z dziedzin: instalacje wod.-kan., c.o., wentylacja-klimatyzacja, gazy medyczne oraz ciepłownictwo) przez przedstawicieli firm mających istotny wpływ na poziom techniczny instalacji sanitarnych oraz naukowców z Politechnik.
Jest to jedyna w kraju tego typu impreza w ciągu roku, w trakcie której można będzie spotkać przedstawicieli około 40 znaczących w kraju firm branży sanitarnej przygotowanych do udzielania fachowych porad oraz dysponujących dla potrzeb uczestników kompletami materiałów technicznych.
kontakt:
tel./fax: (085) 742 12 12
15-097 Białystok
ul. M. Skłodowskiej–Curie 2
Krzysztof Stelągowski (Łódź) tel. (042) 613 28 11
Jan Różański (Białystok) tel. (085) 742 05 44, 742 60 61 (700–1500)
Więcej o konferencji: KONFERENCJA