Stowarzyszenie "Kominy Polskie" poleca nową publikację: "Nowoczesne systemy odprowadzania spalin w zjednoczonej Europie - Fakty, trendy i argumenty".
Zachęcamy Państwa do lektury zbioru pt. "Nowoczesne systemy odprowadzania spalin w zjednoczonej Europie - Fakty, trendy i argumenty" wydanego pod redakcją dra Rudolfa Kani.
Publikacja jest jedną z pierwszych poświęconych tej problematyce, a z pewnością pierwszą, w której tematyka przedstawiona jest w sposób interdyscyplinarny. Jest ona bowiem rezultatem badań i dociekań szerokiego środowiska naukowego oraz przedstawicieli przemysłu jak i instytucji międzynarodowych.
Więcej o publikacji przeczytają Państwo na stronie www.publikacje-techniczne.info. Na stronie tej zamieszczono spis treści i możliwość złożenia zamówienia na książkę.