Firma Flowair Group jest nie tylko producentem wodnych aparatów grzewczych z rodziny LEO (nadmuchowe nagrzewnice powietrza o bardzo szerokich możliwościach zastosowania). Oferuje także standardowe, transformatorowe układy sterowania praca wentylatora i urządzenia grzewczego oraz nowoczesne, mające większe możliwości, mikroprocesorowe układy o nazwie DSS.


Mikroprocesorowe układy DSS pozwalają, za pomocą sygnału 0÷10 V, na zmianę wydajności wentylatora w zakresie 0÷100%. Konsekwencją takiej regulacji jest redukcja mocy grzewczej nagrzewnicy oraz minimalizowanie poziomu głośności. Ważną dodatkową zaletą tego typu sterowania jest możliwość łączenia urządzeń w grupy i jednoczesnego ich kontrolowania za pomocą jednego regulatora. Istnieje również możliwość podpięcia naszych urządzeń do systemu zarządzania budynkiem.
Cechy charakterystyczne DSS:
● tranzystorowy regulator nabudowany na blok silnika,
● umożliwia regulację pracy wentylatora w całym zakresie pracy,
● regulacja obrotów za pomocą wejścia analogowego 0÷10 V (napięciowe),
● nie powoduje tzw. buczenia wentylatora (nie jest to triak),
● sygnalizacja stanu alarmowego od wejścia TK (termiczny styk w silniku),
● możliwość łączenia regulatorów w systemy i sterowania grupą urządzeń z jednego punktu,
● możliwość sterowania prędkością wentylatora i w rezultacie regulację mocy grzewczej i głośności nagrzewnicy,
● zwarta, mała i ergonomiczna obudowa.


W zależności od potrzeb i przeznaczenia obiektu istnieje możliwość wyboru spośród kilku nastawników prędkości obrotowej wentylatora. Jednak największymi możliwościami charakteryzuje się VNT LCD. Jego funkcje są następujące:
● możliwość pracy w dwóch trybach: auto (temp. powietrza w pomieszczeniu określa, z jaką wydajnością ma pracować wentylator – zmniejsza obroty silnika w zależności od różnicy temp. w pomieszczeniu, a zadanej na termostacie) i manual (wydajność wentylatora określana jest ręcznie),
● współpraca układu z zaworem odcinającym przepływ czynnika grzewczego (w trybie auto siłownik zamyka zawór, gdy różnica pomiędzy temperaturą w pomieszczeniu a zadaną na termostacie wynosi Δt = 1K; w trybie manual siłownik wyłącza się zależnie od ustawionej temperatury na termostacie pomieszczeniowym),
● termostat pomieszczeniowy z wbudowanym programatorem (kalendarzem) tygodniowym,
● tryb „antifreez” zabezpieczający pomieszczenie przed spadkiem temperatury powietrza poniżej tp = 10°C (w urządzeniu automatycznie załączany jest wentylator oraz otwierany siłownik zaworu, aż do momentu nagrzania pomieszczenia do temperatury tp = 12°C, po czym wentylator jest wyłączany, a zawór zamykany),
● wyświetlacz LCD, który umożliwia prostą i wygodną zmianę stanu pracy nagrzewnic,
● możliwość sterowania wieloma urządzeniami, wyposażonymi w moduły DSS, za pomocą jednego panelu sterowania.
Instalacja w hipermarkecie budowlanym

Jak już wspomniano urządzenia LEO, wyposażone w moduł płynnej regulacji DSS, mogą być zastosowane w rozbudowanych systemach sterowania. W bieżącym roku taka możliwość została wykorzystana w kilku projektach instalacji grzewczo-wentylacyjnej hipermarketów budowlanych. Wymagania inwestorów oraz założenia projektowe skłoniły firmę Flowair Group do rozbudowania dotychczasowego i stworzenia bardziej zaawansowanego systemu sterowania urządzeń. Aparaty grzewczo-wentylacyjne podłączone do takiego układu sterowania mogą być w pełni zarządzane i monitorowane, co zapewnia optymalne ich wykorzystanie.
Urządzenia firmy Flowair Group zastosowano w jednym z dużych obiektów handlowych na Pomorzu. Wyzwanie było duże. Jednym z wymagań było, aby układ automatyki zapewnił współdziałanie oraz pełną kontrolę nad wszystkimi zamontowanymi urządzeniami grzewczymi, grzewczo-wentylacyjnymi oraz wentylacyjnymi. Jednocześnie system ten miał zagwarantować wysoką sprawność ogrzewania i wentylacji obiektu, przy jak największej energooszczędności. Cały układ regulacyjny był realizowany przy współpracy firmy specjalizującej się w automatyce przemysłowej.

Ze względu na żądane różne warunki w różnych częściach obiektu, został on podzielony na kilka stref:
● sala sprzedaży (do systemu wentylacji mechanicznej składającej się z 4 wentylatorów dachowych zamontowano 20 urządzeń LEO o mocy 45 kW, z czego 12 wyposażonych w komory mieszania – KM),
● ogród zimowy (4 urządzenia LEO 45 M), magazyn (4 urządzenia LEO 45 M), pomieszczenie socjalne (centrala wentylacyjna firmy Remak).
Aby w pełni kontrolować poszczególne strefy, w każdej z nich zainstalowano szafy zasilająco-sterujące zbierające wszystkie sygnały z urządzeń. Każda z nich została wyposażona w elementy zabezpieczające i sterowniki: VNT LCD oraz GLOFA-GM7U. Połączono je w jeden system umożliwiając w ten sposób regulację parametrów pracy oraz kontrolę nad urządzeniami z jednego miejsca. Panel sterujący zamontowano w jednym z pomieszczeń socjalnych. Dzięki zastosowaniu panelu graficznego i wizualizacji parametrów pracy, istnieje możliwość łatwej kontroli wszystkich stanów pracy urządzeń, a także lokalizacji stanów alarmowych (np. zbyt duże zabrudzenie filtra czy zadziałanie termostatu przeciwzamrożenowego). Pozwala to m.in. na wyłączenie poszczególnych sekcji urządzeń oraz kontrolę temperatur ogrzewanych pomieszczeń.
Pomiar temperatury odbywa się za pomocą kilku czujników temperatury umieszczonych w każdej strefie, co pozwala na jej uśrednienie. Sygnał ten następnie przekazywany jest do cyfrowego sterownika VNT LCD, co pozwala na dokładne wysterowanie parametrów pracy urządzeń, poprzez płynną zmianę prędkości obrotowej wszystkich wentylatorów aparatów grzewczych LEO M.Przykładem skojarzenia kilku różnych urządzeń i wpięcia ich w jeden system jest „hala sprzedaży”. W pomieszczeniu tym wentylację zapewniają nagrzewnice LEO M z komorami mieszania (KM) oraz wentylatory dachowe. Dodatkowo zainstalowanych jest 8 nagrzewnic powietrza LEO M.
Regulację wydajności wentylatorów dachowych zapewniają falowniki podłączone do skrzynki sterującej, która przetwarza sygnał wysyłany z VNT LCD. Sygnał jest uzależniony od funkcji stopnia otwarcia przepustnic komór mieszania, wysterowania prędkości obrotowej wentylatorów aparatów grzewczych (ta natomiast uzależniona jest od panującej wewnątrz pomieszczenia temp. powietrza) oraz dobranej empirycznie krzywej korekcyjnej.
Jak zostało to przedstawione powyżej, rozwiązania tego typu umożliwiają pracę układu w trybie pełnego zautomatyzowania. Funkcja osób obsługujących, w tym wypadku, ogranicza się tylko do określenia żądanych parametrów w pomieszczeniu oraz do okresowej kontroli pracy systemu. Nad komfortem przebywających w danej strefie ludzi czuwa zaawansowany system sterowania uzależniający pracę urządzeń grzewczo-wentylacyjnych od panujących warunków w i na zewnątrz ogrzewanego pomieszczenia. Pozwala to na minimalizację strat energii – przy optymalnym wykorzystaniu urządzeń – oraz zapewnia bezpieczeństwo ich eksploatacji. Istnieje również możliwość kontroli urządzeń spoza obiektu podłączając system do internetu. W tym wypadku wszystkie informacje o niepoprawnym działaniu urządzeń przekazywane są np. do firmy serwisowej, która może natychmiast reagować. Ma to szczególne znaczenie wtedy, kiedy niedopuszczalna jest jakakolwiek awaria i przerwa w funkcjonowaniu obiektu.

Wysokiej jakości, innowacyjne urządzenia grzewczo-wentylacyjne, produkowane przez firmę Flowair Group, zaopatrzone w najnowocześniejsze regulatory i sterowniki, doskonale spełniają swoją rolę w najtrudniejszych warunkach.
Przedstawiciele firmy Flowair Group odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące urządzeń oraz możliwości ich wykorzystania w skomplikowanych systemach grzewczo-wentylacyjnych.
Autorzy: Maciej Puciul, Paweł Szymański
Źródło: Flowair Group