Cieszące się coraz większą popularnością ogrzewanie nadmuchowe wywarło wpływ na dynamiczny rozwój układów sterowania, zapewniających maksymalną niezawodność, elastyczność rozwiązania oraz mające coraz większe znaczenie - dbałość o niski koszt późniejszej eksploatacji.


Dynamiczny rozwój branży budowlanej wpłynął na rozbudowę nowych obiektów halowych o średniej i dużej kubaturze takich jak magazyny, markety budowlane, hale produkcyjne, hale wysokiego składowania itp. W większości inwestycji dla zapewnienia odpowiednich warunków higieny i komfortu stosuje się ogrzewanie nadmuchowe oraz wentylacje mechaniczną. Przeciętny system wentylacji i ogrzewanie składa się w zależności od projektu z mieszanego układu:
- aparatów grzewczych pracujących na powietrzu obiegowym,
- aparatów grzewczych z możliwością czerpania powietrza zewnętrznego (tzw. Aparaty z komorą mieszania),
- wentylatorów dachowych,
- aparatów spychających,
- współpracujących central wentylacyjnych.

Fot. 1. Urządzenia systemu wentylacji i ogrzewania
Aby zapewnić właściwą pracę takiego systemu potrzebna jest określona strategia sterowania która pozwoli na maksymalne wykorzystanie możliwości zastosowanych urządzeń przy zachowaniu maksymalnego komfortu oraz minimalizacji kosztów eksploatacji.

PODEJŚCIE PROSTE

Typowe sterowanie dla aparatów grzewczych z wykorzystaniem standardowych elementów takich jak termostat pomieszczeniowy oraz regulator obrotów sprawdzać się będzie na obiektach mało kubaturowych dla pojedynczych urządzeń. Regulacja temperatury odbywa się za pomocą sterowania ON/OFF z termostatu pomieszczeniowego, regulacja prędkości wentylatora za pomocą regulatora obrotów.
W przypadku większej liczby urządzeń pojawia się większa ilość termostatów pomieszczeniowych oraz regulatorów obrotów. Zarządzanie pracą sprowadzać się będzie to ustawiania indywidualnego termostatów oraz regulatorów obrotów. Co się dzieje kiedy pojawia się potrzeba monitorowania temperatury w pomieszczeniach oraz zostają wydzielony strefy komfortu gdzie założone są różne temperatury? Jak poradzi sobie prosta automatyka, kiedy pojawiają się urządzenia mieszane (aparaty grzewcze z i bez komory mieszania, współpracujące wentylatory dachowe) ?
Takie podejście do sterowania nie nadaje się do rozbudowy i nie będzie w stanie spełnić rosnących wymagań na wyższy komfort oraz ekonomiczna eksploatacje.

Rys. 1. Podejście proste
PODEJŚCIE ZAAWANSOWANE
Coraz częściej do sterowania ogrzewaniem stosowane jest podejście zaawansowane, systemowe uwzględniające sterowanie kompleksowe urządzeniami. W tym wypadku możemy sterować urządzeniami zapewniając komfort w strefach obiektu, zarządzać indywidualnie pracą wybranych lub całych grup urządzeń. Systemy zaawansowane pozwalają na:
- regulacje prędkości obrotowej aparatów grzewczych
- regulacje i sprzężenie wentylatorów dachowych z pracą komór mieszania
(sterowanie ręczne lub charakterystyce zależnej od czujnika zewnętrznego)
- regulacje temperatury w strefach lub w strefie na podstawie uśrednienia pomiaru z czujników
- sterowanie pracą współpracujących central wentylacyjnych (utrzymanie stałej temperatury nawiewu)
- sterowanie aparatami spychającymi dla pozyskania ciepła gromadzącego się w górnych partiach obiektu
- sterowanie wentylatorami wyciągowymi w funkcji temperatury zewnętrznej
- monitorowanie i podgląd serwisowy wszystkich parametrów za pomocą Internetu.

Rys. 2. Podejście zaawansowane
OFERTA FIRMY DASKO
Firma DASKO ELECTRONIC zajmująca się projektowaniem automatyki dla wentylacji i ogrzewania dostrzegając istotę zagadnienia, od kilku lat oferuje i dostarcza systemy automatyki do obiektów o różnych wymaganiach. Istotnymi elementami oferowanych systemów są regulatory obrotów serii DSS2. Jedną z głównych zalet regulatorów, jest możliwość łączenia ich w system wielourządzeniowy i sterowanie grupą urządzeń z jednego punktu. Jest to szczególnie ważne i wygodne przy zaawansowanym podejściu do sterowania całym układem wentylacji i ogrzewania w obiekcie. Funkcje regulatorów serii DSS2 dają możliwość sterowania grupą aparatów grzewczych z jednego punktu czyli budowania zintegrowanych systemów sterowania.


Dotychczas DASKO ELECTRONIC oferowała nowoczesne regulatory obrotów z serii DSS2 dedykowane do pracy głównie z aparatami grzewczymi.
Są to znane już na rynku regulatory DSS2d oraz DSS2e_bis pozwalające sterować wentylatorem o mocy do 350W i maksymalnym prądzie pracy 1.5A. Ciche regulatory tranzystorowe, znakomicie sprawdzające się, będące nowatorskim rozwiązaniem wśród tradycyjnych regulatorów Fazowych czy Transformatorowych pojawiły się bardzo szybko na obiektach. Firma DASKO ELECTRONIC dodatkowo w tym roku, wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu opracowała regulator obrotów mocy – DSS2c pozwalający dzięki nowatorskiej konstrukcji sterować kilkoma aparatami grzewczymi o maksymalnej mocy 5A (0,7 kW).
Krótka charakterystyka DSS2c:
- maksymalna moc sterowanych silników 0,7kW
- maksymalny ciągły prąd pracy 5A
- zmienna częstotliwość kluczowania 10-20kHz
- ultra ciche sterowanie
- ergonomiczna obudowa
- możliwość sterowania kilkoma mniejszymi urządzeniami
- sterowanie potencjometrem, sterowanie 0-10V, sterowanie 4-20mA, komunikacja szeregowa RS485
- produkt zbudowany z markowych elementów
- nowość – CSF - CURRENT SENSING FUNCTION– blok kontroli prądu pracy
(Funkcja CSF implementowana była dotychczas tylko w falownikach).
Regulator DSS2c dzięki zwartej konstrukcji i dużej funkcjonalności pozwala na budowę prostych jak i zaawansowanych układów strefowego sterowania temperaturą przy niewielkim nakładzie finansowym.
Dodatkowe funkcje zaimplementowane w układzie pozwalają na podłączenie regulatorów z sobą i sterowanie ich pracą z zewnętrznego sterownika temperatury.

Fot. 2. Regulator DSS2c

Fot. 3. Regulator DSS2t
Reasumując, obrane przez DASKO ELECTRONIC podejście do układów sterowania nagrzewaniem nadmuchowym staje się coraz bardziej popularne i dostrzegane przez inwestorów.

Autor: mgr inż. Piotr Darski, DASKO ELECTRONIC


Komentarze

  • o regulaorach dasko

    Nie kupujcie urządzeń dasko z Gdanska,to sa słabe wyroby,psuja sie nagminnie,to wieka ściema,nie jakość dla profsjonalistów!!!!!!!! a ich slownośc pozostawia wiele do zyczenia