Paliwa stałe znowu wracają do łask, bo chociaż gaz i olej zapewniają bezobsługową pracę urządzeń grzewczych, to kosztują więcej niż węgiel czy drewno. A co równie ważne, współczesna kotłownia na paliwa stałe już nie musi być najbrzydszym miejscem w domu - może być czysta i nowoczesna niemal tak jak te na gaz czy olej. Trzeba tylko wybrać właściwy rodzaj paliwa i dobrać odpowiedni kocioł oraz optymalne miejsce na usytuowanie kotłowni wraz z pomieszczeniem do składowania opału.

W ostatnich latach wzrosły ceny większości paliw wykorzystywanych do ogrzewania domów. Do niedawna ogrzewanie gazowe, bardzo popularne i wygodne – mimo coraz nowocześniejszych pieców oferowanych przez producentów – straciło na uznaniu wśród Inwestorów. Natomiast niewygodny i nielubiany węgiel cieszy się coraz większą popularnością, dzieje się tak ze względu na relatywnie niższe ceny tego surowca.

Na rynku dostępna jest bogata oferta pieców węglowych, które dzięki wbudowanym zasobnikom i specjalnym podajnikom nie wymagają tak częstej obsługi, jak tradycyjne piece węglowe. Techniczne normy budowlane narzucają jednak kotłowniom, w których montujemy piec węglowy, wysokie wymagania. Kotłownie te muszą być większe od kotłowni gazowych, muszą także posiadać miejsce służące do składowania opału.

W domach jednorodzinnych, których średni metraż w Polsce nie przekracza 150 m², wygospodarowanie ok 12 m² na takie pomieszczenie jest często nie lada wyzwaniem dla projektantów. „Współczesny dom jednorodzinny musi zaspokajać wiele różnych potrzeb mieszkających tam osób – mówi arch. Monika Lisowska – Łętocha, Dyrektor Pracowni Projektowej ARCHON+ - kotłownia jest pomieszczeniem kłopotliwym i niezbyt lubianym przez naszych Klientów. Staramy się tak projektować nasze domy, aby lokalizować kotłownię w optymalnym i najmniej uciążliwym miejscu dla domowników.

W projektach domów podpiwniczonych, kwestia usytuowania kotłowni na paliwo stałe wraz z pomieszczeniem na materiały opałowe nie stanowi problemu, ale nawet w przypadku niepodpiwniczonego domu o niewielkiej powierzchni użytkowej można optymalnie dla użytkowników zaplanować takie pomieszczenie. Często wystarczy tylko dokonać zmiany lokalizacji oraz funkcji jednego z wybranych pomieszczeń na parterze albo powiększyć przestrzeń garażu z przeznaczeniem na kotłownię. Nasze biuro wydaje pisemną zgodę na tego typu zmiany, a nasi doradcy projektowi udzielają fachowych porad dotyczących ewentualnej lokalizacji” – podkreśla arch. Monika Lisowska – Łętocha.

Małe kotłownie wbudowane o mocy do 25 kW powinny spełniać następujące wymagania określone normą PN-87/B-02411:

- Usytuowanie kotła: kocioł powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu, możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, może być umieszczony w piwnicy budynku lub na poziomie ogrzewanych pomieszczeń.

- Skład paliwa: może być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł. W tym ostatnim przypadku może być wykonany w postaci zasieków, skrzyń lub pojemników. Powierzchnia składu powinna umożliwić składowanie materiałów opałowych na cały sezon grzewczy.

- Usuwanie żużla i popiołu z kotła: popiół i żużel należy gromadzić w metalowych pojemnikach, które powinny być codziennie opróżniane.

- Podłoga: w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł podłoga powinna być wykonana z materiałów niepalnych a w przypadku użycia materiałów palnych powinna być lub obita blachą stalową grubości 0,7 mm na odległości minimum 0,5 m od krawędzi kotła. Kocioł powinien być umieszczony na fundamencie wykonanym z materiałów niepalnych, wystającym 0,05m ponad poziom podłogi.

- Oświetlenie: pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł powinno mieć oświetlenie sztuczne. Zalecane jest również oświetlenie naturalne.

- Wentylacja nawiewna: w pomieszczeniu, w którym usytuowany jest kocioł powinien znajdować się niezamykalny otwór o minimalnym przekroju 200cm².

- Wentylacja wywiewna: powinna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni. Kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina. Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do zamykania. Stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest niedopuszczalne. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany z materiału niepalnego.

- Kanał dymowy: przekrój komina powinien być nie mniejszy niż 20 x 20 cm.

- Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne: w budynkach wyposażonych w instalację kanalizacyjną, w pomieszczeniu w którym usytuowany jest kocioł powinien znajdować się wpust podłogowy podłączony do kanalizacji. W budynkach bez możliwości podłączenia do kanalizacji w pomieszczeniu kotła powinny być urządzenia do opróżniania z wody instalacji ogrzewania np.: studzienka zbiorcza. Nie wolno bezpośrednio łączyć instalacji wodociągowej z instalacją centralnego ogrzewania.

- Odległość kotła od przegród: odległość kotła od przegród pomieszczenia kotłowni powinna umożliwiać swobodny dostęp do kotła w czasie czyszczenia i konserwacji. Odległość tyłu kotła od ściany nie powinna być mniejsza niż 0,7 m, boku kotła od ściany nie mniejsza niż 1,0 m, natomiast przodu kotła od ściany przeciwległej nie mniejsza niż 2,0 m.

- Wysokość pomieszczenia: wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2, m. W istniejących budynkach dopuszcza się wysokość pomieszczenia kotłowni minimum 1,9 m przy zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno – wywiewnej).

Źródło: ARCHON+ Biuro Projektów