Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego przyjęła 1 kwietnia 2009 roku nowelizację Dyrektywy EPBD w sprawie poprawy efektywności energetycznej budynków.


Europosłowie z Komisji Europejskiej, w stosunku głosów 36 na TAK, 11 na NIE, przy 2 wstrzymujących się podjęło decyzję o skierowaniu nowelizacji pod głosowanie Parlamentu. Następnym krokiem będzie głosowanie za przyjęciem tego projektu nowelizacji, przewidziane na przełomie kwietnia i maja br., podczas plenarnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Nowelizacja powinna wejść w życie w grudniu 2009 roku.
13 listopada 2008 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat prasowy pt. Energy efficient buildings save money: Recast of the Energy Performance of Buildings Directive, który informował o projekcie nowelizacji Dyrektywy opracowanej w 2002 roku. Ogłoszenie nowelizacji nastąpiło w lutym 2009 roku na corocznej tygodniowej imprezie organizowanej przez Komisję pn. European Union Sustainable Energy Week.
Więcej na ten temat: http://www.4budowlani.pl/pokaz,news,id,2078,pack,1,efektywnosc+wedlug+komisji+europejskiej.html