15 września 2003 r. ukazały się trzy nowe zeszyty z serii "Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL": - Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" - Zeszyt 8. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych" - Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych"
Intencją Wydawców: Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej "INSTAL" oraz Ośrodka Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie" jest stworzenie biblioteki dokumentów, wypełniających pole nieuregulowane przepisami prawnymi i normami technicznymi oraz dokumentów stanowiących niezbędny komentarz do przepisów i norm.
Kolejne publikacje z serii są poświęcone poszczególnym rodzajm robót. Dotychczas ukazało się 9 zeszytów:
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. - zabezpieczenia wody przed wtórnym zanieczyszczeniem
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. - wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych


Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4. - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. - warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
NOWOŚĆ!
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. “Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” (wyd. I, wrzesień 2003 r. ) 40 zł
NOWOŚĆ!
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. “Warunki Techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” (wyd. I, wrzesień 2003 r) 40 zł
NOWOŚĆ!
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. “Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (wyd. I, wrzesień 2003 r.) 30 złKsiążki można zamówić za pośrednictwem portalu www.wentylacja.com.pl:
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych są niezbędne przy określaniu przedmiotu zamówienia w umowach o roboty budowlane zawieranych przez inwestora z wykonawcami.
Więcej na temat Zeszytów WTWiO: MINIKSIĘGARNIA WYDAWNICTWA OŚRODEK INFORMACJI