Prostszy i bardziej zwarty montaż, szerszy zakres zastosowań, minimalne przecieki i jeszcze lepsza precyzja regulacji dla większej liczby nowych zastosowań. To tylko kilka z wielu właściwości, oferowanych przez nową generację zaworów mieszających i siłowników.
Przed wprowadzeniem na rynek, zainteresowanie nową generacją zaworów mieszających i siłowników było ogromne. W trakcie procesu konstrukcyjnego, ESBE przeprowadziło wywiady z instalatorami, producentami urządzeń i dystrybutorami w całej Europie, aby zapoznać się z ich życzeniami i wymogami.

Niższe zużycie energii

Nasze zawory mieszające odznaczają się niskimi przeciekami wewnętrznymi - dzięki naszemu własnemu patentowi z 2003 r. Przecieki były tak małe, że asortyment tych zaworów otrzymał nominacje "Najlepszy produkt roku dla systemów ogrzewania", a w Polsce nagrodę "Złotego Instalatora". Obecnie udało nam się jeszcze bardziej te przecieki obniżyć.
Współczynnik przecieku spadł z 0,1 do 0,05 procenta przepływu. Wartości te uzyskano przy podwójnym ciśnieniu, tj. przy 100 kPa (1,0 bar). Przy zmianie kierunku przeciek jest jeszcze mniejszy: 0,02%.

Większa precyzja regulacji

Strata czasu gdy instalator wykonuje regulację zaworu mieszającego musi być jak najmniejsza, natomiast precyzja jak najwyższa. Obowiązuje to od zaworu całkowicie zamkniętego do otwartego. Dzięki ulepszonej konstrukcji i nowej, zaawansowanej technologii produkcji, nasze zawory wykorzystują całkowity kąt obrotu zaworu. Bardziej stabilny montaż siłownika z zaworem zapewnia wyższą precyzję regulacji. Niestabilny montaż - gdy siłownik ma pewien luz i może się poruszać względem zaworu - jest naturalnie przyczyną pogorszenia się regulacji. Siłownik musi wówczas "parować" nawet najmniejsze ruchy. Powoduje to wahania w regulacji, skutkiem czego jest pogorszenie się komfortu i straty energii (nadmierne wahania temperatury kompensuje się większym zużyciem ciepła).
Poprzez zamocowanie siłownika w czterech punktach wokół wrzeciona zamiast jednego, połączenie staje się bardziej stabilne, a regulacja bardziej płynna.

Więcej nowych właściwości

• Szybszy i prostszy montaż siłownika i zaworu. Więcej pomysłowych rozwiązań, dzięki którym zmniejsza się liczba wykonywanych operacji i potrzebnych narzędzi.
• Wszystkie zawory (od DN15 do 50) są obecnie wykonywane z odpornego na korozję materiału DZR (Dezincification Resistant Brass, CW 602N - odporny na odcynkowanie mosiądz. Jest to specjalny stop, który daje wiele funkcjonalnych korzyści, niemożliwych do osiągnięcia przy kombinacji żeliwa i mosiądzu).
• Bardziej kompaktowy o 15 mm zawór z napędem elektrycznym (zawór z zamontowanym siłownikiem). Jest to ogromna zaleta, zwłaszcza jeśli chcemy wbudować zawór z siłownikiem w pompę cieplna, kocioł, zespół pomp lub inne wyroby gotowe.
• Nowe właściwości i zastosowanie mosiądzu w całym asortymencie umożliwia całkowicie nowe zakresy zastosowań, np.:
- Systemy z dużymi różnicami temperatur.
- Klima-konwektor wentylatorowy gdzie wymagana jest wysoka precyzja.
- Systemy z niezależnymi, regulowanymi obwodami, wymagającymi bardzo niskich przecieków wewnątrz zaworu, np. w obwodach z kombinacją ogrzewania grzejnikowego z ogrzewaniem podłogowym.
- Klimatyzacja komfortowa, gdzie obwód wtórny wymaga stałego przepływu cyrkulacyjnego.
- Ogrzewanie energią słoneczna, systemy gazowo-olejowe, z regulacją zależną od temperatury zewnętrznej.
- Ogrzewanie energią słoneczna i inne systemy z podwójnymi zbiornikami akumulacyjnymi.

Większy zakres zastosowań niż poprzednio

Rozszerzyliśmy nasz asortyment zaworów mieszających i siłowników o ponad 20%.
• Poszerzony asortyment obejmuje kompletnie nowy, 3-drogowy wariant zaworu przełączającego, który w połączeniu z nowym siłownikiem (czas pracy 15 sekund), otwiera liczne, nowe zakresy zastosowań.
• Asortyment unikatowych zaworów BIV produkcji ESBE został poszerzony o DN 15-50. Zawory BIV stosowane są do regulacji w systemach, w których dwa źródła ciepła są podłączone równolegle lub szeregowo (bivalent). Nasze zawory BIV umożliwiają regulację z zastosowaniem standardowego sprzętu kontrolnego, który preferuje i w sposób ciągły wykorzystuje najtańszy, dostępny rodzaj energii.
• Rozszerzony asortyment siłowników oferuje do wyboru 34 warianty standardowe.
• Zwiększoną liczbę odmian zaworów, zarówno w wykonaniu 3-drogowym i 4-drogowym. Wszystkie odmiany wykonane z mosiądzu, DN 15-50 (poprzednio DN 15-32).


ESBE jest czołowym europejskim producentem i dystrybutorem zaworów, siłowników, oraz innych urządzeń regulujących temperaturę. Oferowane produkty zapewniają lepsze wykorzystanie energii, komfort i pewność działania w systemach grzewczych, chłodzących i wody pitnej. Przy rosnących cenach energii i wymogach dotyczących komfortu, są to ważne zagadnienia dla wszystkich środowisk domowych. ESBE zatrudnia 180 pracowników. Obroty roczne wynoszą około 30 milionów EUR. Zarząd Główny znajduje się w miejscowości Reftele w Szwecji, a biura sprzedaży w Niemczech, Francji i Włoszech. Przedstawiciele firmy działają w ponad 20 krajach. Za dystrybucję w Polsce odpowiada firma AFRISO Polska. www.esbe.pl