Od września 2001 roku firma FLEXIT rozpoczęła produkcję central wentylacyjnych z wymiennikiem ciepła o podwyższonej sprawności.

Jest to wymiennik krzyżowy o gęstszej sieci płyt aluminiowych i konstrukcji płaszczyzny umożliwiającej zwiększenie objętości powietrza w jednostce czasu. Dzięki temu uzyskano podwyższoną sprawność wymienników osiągającą 85%, co w stosunku do standardowych wymienników umożliwiających do 70% odzysku ciepła stanowi istotny postęp w tym zakresie.
Dla odróżnienia od standardowych wymienników nazewnictwo central z wymiennikiem o podwyższonej sprawności wzbogacono o rozszerzenie "TT".
Większość parametrów technicznych central pozostała bez zmian. Zasadniczo zmieniło się natomiast maksymalne ciśnienie robocze. Ze względu na bardziej zwartą budowę wymiennika nastąpił istotny wzrost oporów na kasecie, a zatem i spadek ciśnienia dyspozycyjnego. Mimo zwiększenia prędkości obrotowej wentylatorów strata na nawiewie wynosi:
- dla central VG(S) 400 TT
- ok. 80 Pa (wydatek powietrza zmniejsza się o ok. 50 m3/h);
- dla centrali VG 700 TT
- ok. 150 Pa (wydatek powietrza zmniejsza się o ok. 200 m3/h);
- dla centrali VGS 700 TT
- ok. 100 Pa (wydatek powietrza zmniejsza się o ok. 100 m3/h).
Dla porównania prezentujemy wykresy wydajności dla central VGS 700 i VGS 700 TT dla nawiewu.


Największą zaletą central serii TT jest stopień odzysku porównywalny ze sprawnością wymienników przeciwprądowych, przy jednocześnie niższej cenie.
Centrale Flexit z wymiennikiem o podwyższonej sprawności są o ok. 800 zł droższe od standardowych, mimo to są i tak o ok. 1000 - 2000 zł tańsze w porównaniu do oferowanych na rynku central z wymiennikiem przeciwprądowym.
Centrale serii TT są dostępne w ofercie firmy ELEKTRA

Komentarze

  • wykresy

    Czy posiadacie Państwo badania co do sprawności ww rekuperatora i dla jakiego przepływu są one określone?
    Jakie są jednostki na przedstawionych wykresach i czego dotyczą?