W gamie produktów szwedzkiej firmy HEATEX AB pojawiły się nowości.

Gamę produkowanych wymienników rozszerzono o nowy typ "M", szczególnie przydatny w odzysku ciepła z szaf zawierających elektronikę.
Wymiennik ten znany jest pod potoczną nazwą: wymiennik przeciwprądowy. Łączy w sobie wiele zalet, z których główną jest maksymalizacja odzysku ciepła przy minimalizacji zajmowanego miejsca.
Drugą z nowości jest najnowsza wersja programu Heatex, do doboru wymienników krzyżowo-płytowych naszej firmy. Wersja ta posiada opcję językową polską. Pozwala ona na przekazanie zainteresowanym zastosowaniem wymiennika klientom, czytelny i jasny, wykonany w języku polskim dobór.
Warto również zwrócić uwagę na wymienniki z płytami z aluminium epoksydowanego, znajdujące zastosowanie szczególnie w instalacjach basenowych.
Więcej informacji na stronach www.heatex.com
Przedstawicielem HEATEX AB w Polsce jest ALUCOLOR Sp. z o.o. z Rumii.