Wznowione i rozszerzone wydanie poradnika dr inż. Mariana Rubika jest juz dostępne na rynku.

Nowe wydanie poradnika
Tytuł: Pompy ciepła. Poradnik

Autor: Marian Rubik

Wydawca: INSTAL

Rok wydania:2006

Stron: 236

Cena: 40,00 zł

Spis treści:

PRZEDMOWA DO TRZECIEGO WYDANIA 3 1. WSTĘP 7 2. WYTWARZANIE CIEPŁA NA POTRZEBY OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA C.W.U 11 2.1. Uwagi ogólne 11 2.2. Charakterystyka tradycyjnych systemów wytwarzania ciepła na potrzeby sektora bytowo-komunalnego 12 3. TEORETYCZNE PODSTAWY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA 18 3.1. Uwagi ogólne 18 3.2. Idealne obiegi pompy ciepła 19 3.3. Sprężarkowe pompy ciepła 24 3.3.1. Zasada działania 24 3.3.2. Straty energetyczne w sprężarkowych pompach ciepła i rzeczywisty współczynnik wydajności grzejnej 26 3.3.3. Czynniki robocze 30 3.3.3.1. Właściwości termodynamiczne 30 3.3.3.2. Właściwości chemiczne, eksploatacyjne i fizjologiczne 42 3.3.3.3. Wpływ czynników chlorowcopochodnych na środowisko 46 3.3.3.4. Regulacje prawne dotyczące Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO) 52 3.3.3.5. Dobór czynników chłodniczych z uwzglêdnieniem aspektów energetyczno-ekologicznych w kontekście obecnych uwarunkowań prawnych 58 3.4. Absorpcyjne pompy ciepła 62 3.5. Termoelektryczne pompy ciepła 65 4. ŹRÓDŁA CIEPŁA NISKOTEMPERATUROWEGO I SPOSOBY JEGO POZYSKIWANIA 67 4.1. Uwagi ogólne 67 4.2. Powietrze atmosferyczne 70 4.3. Woda 73 4.4. Grunt (gleba) 74 4.4.1. Poziome gruntowe wymienniki ciepła 77 4.4.2. Pionowe gruntowe wymienniki ciepła 86 4.4.3. Nośniki ciepła 92 4.5. Słońce 96 4.6. Ciepło odpadowe 96 4.7. Koszty instalacji pozyskiwania ciepła niskotemperaturowego 97 4.8. Wpływ rodzaju nośników ciepła na rozwiązania konstrukcyjne pompy ciepła 97 5. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SPRĘŻARKOWYCH POMP CIEPŁA 102 5.1. Uwagi ogólne 102 5.2. Sprężarki 102 5.2.1. Sprężarki tłokowe 103 5.2.2. Sprężarki 107 5.2.3. Sprężarki spiralne 107 5.2.4. Sprężarki śrubowe 110 5.2.5. Sprężarki przepływowe (turbosprężarki) 111 5.2.6. Charakterystyki statyczne sprężarek i ich właściwości eksploatacyjne 111 5.3. Wymienniki ciepła 114 5.3.1. Skraplacze 114 5.3.2. Parowacze 117 5.3.3. Wpływ wymienników ciepła na działanie pompy ciepła 121 5.4. Urządzenia regulacyjne i sterujące 125 5.4.1. Urządzenia regulacyjne (dławiące) 125 5.4.2. Presostaty i termostaty 128 5.5. Urządzenia pomocnicze i zabezpieczające 128 6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE POMP CIEPŁA 136 7. CHARAKTERYSTYKI POMP CIEPŁA 148 8. ENERGETYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA POMP CIEPŁA 151 9. SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA W SYSTEMACH OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA C.W.U. 154 9.1. Uwagi ogólne 154 9.2. Współpraca pomp ciepła z instalacjami odbiorczymi 156 9.2.1. Monowalentne układy pomp ciepła 157 9.2.2. Biwalentne układy pomp ciepła 163 9.2.3. Przygotowanie c.w.u. 166 9.3. Instalacje odbiorcze 168 9.4. Połączenia SPC z instalacjami do pozyskiwania ciepła niskotemperaturowego 171 9.4.1. Wody podziemne (gruntowe) 171 9.4.2. Gruntowe wymienniki ciepła 176 9.4.2.1. Wymienniki poziome 176 9.4.2.2. Pompy obiegowe 182 9.4.2.3. Naczynia wzbiorcze 185 9.4.2.4. Wymienniki pionowe 187 9.4.3. Powietrze zewntrzne 188 9.5. Izolacja akustyczna 189 9.6. Wskazówki do doboru rodzaju pompy ciepła i systemu jej pracy 192 10. ABSORPCYJNE POMPY CIEPŁA W SYSTEMACH CIEPŁOWNICZYCH I SYSTEMACH CENTRALNEGO CHŁODZENIA 198 10.1. Uwagi ogólne 198 10.2. Wykorzystanie systemu ciepłowniczego do zasilania urządzeń chłodniczych 199 10.3. Pompy ciepła w systemach ciepłowniczych 215 11. PRAWNE, NORMALIZACYJNE I EKONOMICZNE ASPEKTY STOSOWANIA POMP CIEPŁA W TECHNICE INSTALACYJNEJ 220 11.1. Aspekty prawne 220 11.2. Aspekty normalizacyjne 221 11.3. Aspekty ekonomiczne 224 12. ŚWIATOWE I KRAJOWE TENDENCJE W DZIEDZINIE POMP CIEPŁA 226 12.1. Uwagi ogólne 226 12.2. Światowe tendencje rozwoju konstrukcji pomp ciepła 230 12.2.1. Problemy ekologiczne 231 12.2.2. Problemy energetyczne 233 12.2.3. Problemy eksploatacyjne 240 12.2.4. Centrale z pompami ciepła 242 13. WYBRANE PRZYKŁADY INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA I ICH OCENA TECHNICZNO-EKONOMICZNA 247 13.1. Uwagi ogólne 247 13.2. Przykłady instalacji z pompami ciepła 248 13.3. Podsumowanie 264