Pierwsza kadencja władz Stowarzyszenia Polska Wentylacja dobiegła końca. Po dwóch latach działalności Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński zostały ocenione przez członków Stowarzyszenia.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Polska Wentylacja raz w roku walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności. W tym roku Zebranie odbyło sie 24 czerwca.
Obecny Zarząd kończąc regulaminową kadencję złożył podczas Zebrania sprawozdanie. Członkowie Stowarzyszenia udzielili absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu. Udzielenie absolutorim jest wyrazem akceptacji dotychczasowych działań i osiągnięć władz Stowarzysenia.
W związku z zakończeniem kadencji podczas Zebrania odbyły się wybory do nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego.
Wolą Członków Stowarzyszenia do władz zostały wybrane następujące osoby:

Zarząd

Rafał Finster - Prezes
Arkadiusz Dragun - Wiceprezes
Roman Jędrzejewski - Wiceprezes
Czcibor Karcz - Wiceprezes
Tomasz Zambrzycki - Wiceprezes

Komisja Rewizyjna

Ryszard Buczek
Leszek Targowski
Kazimierz Wojtas

Sąd Koleżeński

Marek Maj
Sławomir Rossa
Tadeusz Szulc
Źródło informacji: www.wentylacja.org.pl

Komentarze

  • ...itd

    Widzę, że parę myślących osób się wycofało. Nareszcie!