Najnowszy i najmocniejszy – o wydajności 900 m3/h wentylator filtrujący TopTherm firmy Rittal - do klimatyzowania szaf sterowniczych - jest już dostępny. Najnowsza technologia EC (electronic commutation), technika diagonalna oraz inteligentne funkcje regulacji i monitorowania pozwalają na spełniania wszystkich wymagań w zakresie wydajności energetycznej, a także zwiększonego bezpieczeństwa.

Nowe wentylatory filtrujące Rittal TopTherm
Nowa klasa wydajności wentylatorów filtrujących TopTherm firmy Rittal oferuje budowniczym rozdzielnic i ich użytkownikom niespotykane wcześniej możliwości efektywnego oraz bezpiecznego wentylowania szaf sterowniczych.

Innowacje
Najnowszą (900 m3/h), jak i aktualną serię wentylatorów (zakres wydajności od 20 do 700 m3/h) wyróżniają:
- diagonalna technika wentylacji – synteza promieniowej oraz osiowej techniki wentylacji; rozwiązanie to zapewnia przekątny kierunek wydmuchiwania powietrza na zewnątrz, a tym samym równomierne rozdzielenie powietrza w szafie sterowniczej, zapobiegające tworzeniu się gniazd cieplnych;
- płaska budowa;
- sztywna charakterystyka oraz wyższa wytrzymałość ciśnieniowa, a w konsekwencji lepsza stabilność ciśnieniowa; w stanie zamontowanym, w warunkach roboczych – większa oraz stała wydajność powietrza w szerokim zakresie;
- brak konieczności uwzględniania utraty wydajności zapewnia dłuższą żywotność mat filtrujących.

Wygodny monitoring
Nowe wentylatory filtrujące TopTherm można monitorować i regulować za pomocą sterownika Eco. Pozwala on zwiększać bezpieczeństwo klimatyzacji szaf sterowniczych. W przypadku uszkodzenia wentylatora sygnał tacho wentylatora wyzwala komunikat o błędzie. Alert pozwala na szybką reakcję, zanim jeszcze wzrośnie temperatura w szafie sterowniczej. Dzięki zależnej od temperatury regulacji prędkości obrotowej możliwe jest energooszczędne dostosowywanie i użytkowanie klimatyzacji, w zależności od potrzeb.

Cechy użytkowe
Beznarzędziowy montaż ułatwia szybkie montowanie wentylatorów, a także wymianę urządzenia tłoczenia powietrza. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest bezproblemowe wykonywanie przyłączy elektrycznych oraz konserwacja i wymiana mat filtracyjnych.
W celu zwiększenia wydajności można połączyć ze sobą w rzędzie kilka wentylatorów filtrujących, bez zakłócających łączeń. Możliwe jest zastosowanie napięcia zasilającego 230 VAC 50/60 Hz oraz 115 VAC 50/60 Hz.
Rodzaj ochrony wentylatora filtrującego może zostać podniesiony z IP 51 na IP 56 za pomocą pokrywy chroniącej przed wodą rozpryskową. Dostępna jest także wersje EMC.
Nowe wentylatory filtrujace Rittal TopTherm
Dzięki nowym wentylatorom filtrującym o klasie wydajności 900 m3/h Rittal rozszerza aktualną generację wentylatorów filtrujących TopTherm do klimatyzowania szaf sterowniczych
Źródło: Rittal Sp. z o.o.