Redakcja miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja ma przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców, instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych, a także przedstawicieli uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji oraz pracowników pionów technicznych na piąte spotkanie z cyklu KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO W POLSCE - NOWE TRENDY ROZWOJU.


Redakcja miesięcznika CHŁODNICTWO&KLIMATYZACJA ma przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców, instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych, a także przedstawicieli uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji oraz pracowników pionów technicznych na piąte spotkanie z cyklu
KLIMATYZACJA
I CHŁODNICTWO W POLSCE
- NOWE TRENDY ROZWOJU


Centrum Konferencyjne Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa
28 listopada 2006 r., godz. 9:00 - 17:00

Podczas V Konferencji będzie można uzyskać profesjonalne informacje w zakresie następujących zagadnień w zakresie:
• AKTUALNOŚCI W NORMALIZACJI
- Realizacja programów środowiskowych Komisji Europejskiej – odesłania do sektora pomp ciepła i klimatyzatorów w dokumentach UE (efektywność energetyczna, zużyty sprzęt, etykietowanie) Elżbieta LANGMANN – COCH
- Program prac normalizacyjnych z uwypukleniem normy EN 14511 dotyczącej wymagań efektywności i warunków badań klimatyzatorów i pomp ciepła Elżbieta LANGMANN – COCH
- Legislacja obrotu czynnikami chłodniczymi - omówienie Rozporządzenia nr 842/2006 Michał DOBRZYŃSKI – KFCh, Fundacja PROZON
- Bezpieczeństwo pożarowe w świetle norm europejskich – klasyfikacja i stosowanie urządzeń wentylacyjnych mgr inż. Piotr GŁĄBSKI – Zakład Badań Ogniowych, ITB
- Odpowiedzialność zawodowa projektantów i wykonawców
• ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
w zakresie klimatyzacji/wentylacji

- Wielokryterialny wybór systemu HVAC w budynkach biurowych dr inż. Piotr BARTKIEWICZ – Politechnika Warszawska
- Wentylacja obiektów handlowych dr inż. Sylwia SZCZĘŚNIAK – Politechnika Wrocławska
- Wentylacja wyporowa w obiektach widowiskowych dr inż. Marcin SOMPOLIŃSKI – Politechnika Wrocławska
- Regulacja klimatyzacyjnych/chłodniczych układów hydraulicznych dr inż. Bogusław MALUDZIŃSKI – Politechnika Krakowska
- Klimatyzacja pomieszczeń basenowych w świetle obowiązujących norm i przepisów Zbigniew WNUKOWICZ
w zakresie wentylacji p.poż.
- Projektowanie wentylacji pożarowej kanałowej i strumieniowej z zastosowaniem CFD mgr inż. Grzegorz Sztarbała – Zakład Badań Ogniowych, ITB
- Klapy przeciwpożarowe – wymogi podczas montażu, sterowanie dr inż. Grzegorz KUBICKI – Politechnika Warszawska
Przedstawione referaty będą wzbogacone firmowymi prezentacjami wyrobów i rozwiązań.
Formy udziału i zgłoszenie uczestnictwa w V Konferencji
Szczegółowych informacji udzielają:
Piotr PIETRAK, Małgorzata KLIMCZAK, Marek SYSKI – Dział Marketingu i Reklamy CH&K
tel. (022) 678 35 60, 678 66 09, fax (022) 678 54 21, tel./fax (022) 678 84 94
Marek STACHURKA-GELLER – Redakcja CHiK, tel. (022) 678 66 09Chłodnictwo&Klimatyzacja - ogólnopolski, fachowy miesięcznik poświęcony praktycznym zagadnieniom chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji dostępny w prenumeracie. Pismo adresowane do projektantów, producentów, dystrybutorów, serwisantów urządzeń i systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle, handlu, w obiektach użyteczności publicznej oraz w budynkach biurowych i mieszkalnych. Czasopismo obecne jest na rynku wydawniczym od 1996 r.
Miesięcznik i jego dodatki rozprowadzane są poprzez prenumeratę, wybrane salony sprzedaży prasy na terenie kraju oraz za pośrednictwem branżowych portali internetowych. Kolportowany jest na wielu imprezach targowych, konferencjach i seminariach technicznych.