W dniu 1 grudnia 2009 w Warszawie odbyła się konferencja z cyklu „KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO W POLSCE - NOWE TRENDY ROZWOJU” zorganizowana przez Redakcję miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja.


Ponad stu specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych, a także przedstawicieli uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i mediów oraz pracowników pionów technicznych przybyło 1 grudnia do Warszawy na ósme spotkanie z cyklu „KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO W POLSCE - NOWE TRENDY ROZWOJU”.
Przybyłych gości przywitał Marek Stachurka-Geller, Redaktor Naczelny miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja. Przedstawił profil wydawniczy Euro-Media oraz sam miesięcznik, który wg naszej sondy z września ubiegłego roku osiągnął znakomity wynik 50% >>wyniki sondy
Pierwszy panel wykładów otworzył Grzegorz Kubicki (Politechnika Warszawska) referatem Zabezpieczenie pionowych dróg ewakuacji przed zadymieniem – przepisy, wykonanie i zagrożenia., w którym, prócz odniesienia do aktualnych przepisów prawnych, przedstawił nowatorskie rozwiązania układów oddymiających. Wskazał też na niedociągnięcia w polskim prawie w tym zakresie, np. klatka schodowa jest jednocześnie drogą ewakuacji ludzi oraz… dymu. Wspomniał też o modnych aktualnie symulacjach komputerowych, których celem jest pokazanie scenariusza rozwoju pożaru i zadymienia oraz działania zaprojektowanego systemu. Zwrócił uwagę, że symulacje te mimo, że wizualnie atrakcyjne, nie mogą stanowić podstawy projektu układu ppoż. czy oddymiającego. Następnie prelegent podał przykłady rozwiązań wentylacji oddymiającej dla budynków wysokich i wysokościowych, wskazując na problem ciągu kominowego (termicznego) w takich budynkach. Na koniec omówił temat odbiorów instalacji w praktyce i nadzór nad stanem technicznym instalacji.
W kolejnej prezentacji pt. Instalacje HVACR a certyfikacja EPBD (świadectwa energetyczne) – efektywność energetyczna instalacji, Piotr Bartkiewicz (Politechnika Warszawska) przedstawił nowe tendencje w projektowaniu systemów wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i chłodzenia. Omówił zagadnienie efektywności energetycznej instalacji i systemów HVACR w zestawieniu z założeniami i praktycznym wykonaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków w warunkach polskich.
Instalacje klimatyzacji i wentylacji w obiektach szpitalnych – trendy w stosowanych rozwiązaniach, nowe przepisy to tytuł kolejnego referatu przygotowanego i wygłoszonego przez Annę Charkowską (Politechnika Warszawska), która wyjaśniła zawiłości aktualnych oraz niekatualnych, lecz używanych w praktyce przez projektantów, aktach prawnych i wytycznych europejskich oraz amerykańskich w zakresie projektowania i utrzymania czystości w instalacjach klimatyzacji i wentylacji w szpitalach.
Następnie Andrzej Różycki w wystąpieniu Profesjonalna usługa serwisowa w oparciu o serwerownie - obiekty Data Center i sale operacyjne w szpitalach – „cleanroomy” przedstawił kryteria procesu wyboru firmy serwisowej zwracając uwagę na precyzyjny zapis wymagań w umowie serwisowej, ponieważ zapisy te stanowią jednoznaczne zasady świadczenia usługi serwisowej jak również definiują procedury ich rozliczania.
Tematem prezentacji przedstawicieli firmy EMERSON NETWORK POWER Bartosza Biernackiego Regionalnego Kierownika Sprzedaży HPAC i Piotra Kowalskiego Kierownika Sprzedaży Agregatów Wody Lodowej, była Klimatyzacja wysokiej gęstości w oszczędnym Data Center. W referacie autorzy przedstawiono model zużycia energii w centrum przetwarzania danych, rozwiązania dla szaf rackowych 12kW i 24kW, w tym system klimatyzacji dla wysokiej gęstości obciążenia cieplnego – System XD, który cechuje:
- Dopuszczalna moc cieplna do 35kW/Rack
- Duża elastyczność
- Małe obciążenie konstrukcji w serwerowni
- Skraplacze chłodzone powietrzem i wodą
- Zasilanie wodą lodową z freecoolingiem bez wprowadzania wody do serwerowni
- Możliwość pracy w układach już od 40kW mocy chłodniczej
- Nie wymagają dodatkowej powierzchni w serwerowni
- Niewielkie dodatkowe obciążenie stropu
- Elastyczność w etapowaniu i modernizacji już istniejących instalacji
- Możliwość wymiany jednostek i rozbudowy systemu bez potrzeby zatrzymywania instalacji (urządzenia plug and play).
Z Legislacjami prawnymi dotyczącymi klimatyzacji, chłodnictwa i pomp ciepła - najważniejsze zmiany, wytyczne dla projektantów i firm handlowo-instalatorskich zapoznał słuchaczy Michał Dobrzyński, Dyrektor Krajowego Forum Chłodnictwa. Autor przedstawił słuchaczom obecną oraz przyszłą krajową legislację dotyczącą branży chłodniczej, obowiązki wynikające z przepisów ustawy o SZWO, akty prawne dotyczące f-gazów oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania odnośnie używania urządzeń na R22, certyfikacji, czynników odzyskanych i innych po zmianie prawa po 31.12.2009 r.
Rok 2010 – Retrofit instalacji z R22. Aspekty projektowe dla nowych czynników – wytyczne dla projektantów i instalatorów (serwisy) - tematem tym zajął się Witold Skrzypulec z Centralnego Ośrodka Chłodnictwa. Przedstawił stan prawny oraz wynikający z niego harmonogram związany z wycofywaniem czynników z grupy HCFC.
Działania te autor podzielił na trzy główne etapy:
1. Rozpoznanie stanu technicznego instalacji, rodzaju przyjętych rozwiązań,
typów aparatów, identyfikacja paramentów roboczych, rodzaj stosowanego
czynnika ziębniczego i oleju, wielkość napełnienia instalacji, itp.
2. Analiza zebranych danych dot. instalacji w celu wyboru optymalnego
czynnika zamiennego, analiza zagrożeń i oceny ryzyka związanego z daną
operacją zmiany czynnika ziębniczego.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie operacji zmiany czynnika (retrofitu).
Kolejną prezentację firmową zaprezentował Leszek Chwalisz (SOLVAY) Nowe zamienniki R22 typu „drop in” firmy SOLVAY: Solkane® 22M, Solkane® 22L.. Firma SOLVAY FLUOR wprowadza na rynek 2 nowe czynniki chlodnicze Solkane® do łatwej i ekonomicznej wymiany R22 metodą ”drop in" na czynnik o zerowym potencjale niszczenia warstwy ozonowej (ODP=0). Solkane® 22M został sprawdzony w stacjonarnych i komercyjnych systemach klimatyzacyjnych pracujących w temperaturach parowania ponad 0°C. Jest kompatybilny ze wszystkimi powszechnie stosowanymi olejami zarówno mineralnymi, jak i alkilobezenowymi, czy poliestrowymi. Solkane® 22L przeznaczony jest do zakresu temperatur średnich i niskich. Sprawdził sie w szerokim zakresie temperatur parowania od -30°C do lekko dodatnich i współpracuje ze wszystkimi dostępnym olejami. Typowym zastosowaniem są lady chłodnicze, małe chłodnie, maszyny do produkcji lodu, itp.
Wojciech Siuda podczas wykładu Mieszaniny DuPontTM ISCEON® - optymalna alternatywa dla wycofywanego R22. omówił strategie wobec wycofywania SZWO (HCFC), reakcje rynku z tym związane. Przedstawił definicje "drop-in" i "retrofit" oraz pokusił się o nową propozycję klasyfikacji zamienników R22 i innych SZWO. Następnie zaprezentował bezpośrednie zamienniki R22 (SZWO) - DuPontTM ISCEON® oraz ich charakterystykę zastosowania, obecność na rynku, doświadczenia. Porównał mieszaniny ISCEON® z innymi zamiennikami bezpośrednimi.
Jerzy Szymankiewicz, Członek Zarządu Dom-Mar
Dyrektor ds. Technicznych, zdefiniował Zasady projektowania instalacji wody lodowej opartych na absorberach bromo-litowych:
- Zapewnienie stałego przepływu w obiegu wody lodowej/grzewczej
- Zapewnienie stałego przepływu w obiegu wody chłodniczej
- Z uwagi na występującą bezwładność systemu zaprojektowanie sprzęgła – buforu
magazynowego o odpowiedniej pojemności
- Zrównoważenie hydrauliczne układu
- Zastosowanie naczynia stabilizującego z własną sprężarką
- Zastosowanie stacji uzdatniania wody dla wieży chłodniczej
- W układach czterorurowych urządzenie pracuje z priorytetem wody lodowej
- W celu uzyskania wysokiego komfortu użytkowania oraz obniżenia kosztów eksploatacji należy zastosować wyspecjalizowane sterowanie w pomieszczeniach
Biurowych.
Następnie Kazimierz Wojtas (Politechnika Krakowska) zapoznał słuchaczy z tematem Pompy ciepła – AIR/AIR i AIR/WATER – opłacalność stosowania w warunkach polskich, kiedy warto stosować. Referujący podał podstawowe zasady przy projektowaniu sprężarkowych pomp ciepła:
- Im wyższa temperatura odparowania tym
większa wydajność i efektywność urządzenia
- Im niższa temperatura skraplania tym większa
wydajność i efektywność urządzenia
- Im większe wymienniki ciepła tym większa
wydajność i efektywność agregatu
- Mniejsze wymienniki ciepła wymagają większych
przepływów płynów wymieniających ciepło
(większy strumień powietrza, wody  większe
zużycie energii, większy hałas).
Autor referatu przedstawił także przykład obliczeniowy dla domu jednorodzinnego zlokalizowanego w okolicach Warszawy. We wnioskach stwierdziła, że:
- Na obecnym etapie rozwoju techniki chłodniczej
sprężarkowe pompy ciepła typu „powietrze - woda”
pracujące w warunkach klimatu polskiego w układzie
monowalentnym mogą być oszczędnym energetycznie
oraz atrakcyjnym ekonomicznie źródłem ciepła zarówno
dla budownictwa mieszkaniowego jak i budynków
użyteczności publicznej.
- Sprężarkowe pompy ciepła typu „powietrze – woda”
pracujące w lecie jako agregat ziębniczy w systemach
klimatyzacji z wodą jako czynnikiem pośredniczącym
powinny być wykorzystywane źródło ciepła w układzie
biwalentnym.
Po prezentacjach firmowych:
- Domowa Pompa Ciepła ATW WATERSTAGE - symulacja kosztów eksploatacyjnych - Rafał Czyż, KLIMA THERM
- CONVENI-PACK - pakietowe rozwiązanie chłodnictwa, klimatyzacji oraz ogrzewania dla sklepów i stacji benzynowych - Wojciech Lisek, Dział Techniczny DAIKIN A/C Poland
Jerzy Kot w referacie pt. Praktyczne zastosowanie wież chłodniczych w warunkach polskiego klimatu przedstawił:
- zasadę działania wieży chłodniczej
- charakterystykę i podział wież chłodniczych
- podstawy decyzji o zastosowaniu wieży chłodniczej
- celowość zastosowania wieży chłodniczej
- funkcję free coolingu
- koszty eksploatacyjne
- podstawowe zagrożenia przy zastosowaniu wież chłodniczych
- zabezpieczenia do pracy w niskich temperaturach
- pracę wieży w okresie zimowym
- podstawowe awarie wież chłodniczych.
Poza wysłuchaniem interesujących wykładów, uczestnicy Konferencji mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami i zapoznania się z ofertą trzech firm-wystawców: DST Polska, Carrier Polska i Belimo Siłowniki.
Spotkanie zakończyło się losowaniem książek Wydawnictw Naukowo-Technicznych.

Zobacz: fotoreportaż z Konferencji KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO W POLSCE - NOWE TRENDY ROZWOJU 2009