Obrady Pierwszej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowe techniki w klimatyzacji” pt. „Klimatyzacja i energia – nauka i technika” rozpoczęły się w dniu 29 maja br. w gmachu Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 20. Głównym organizatorem konferencji był Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej. Konferencję wspomogła współpraca Sekcji Ogrzewnictwa i Wentylacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk wraz z Zarządem Głównym Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Randze temu spotkaniu nadał mecenat Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Jerzego Hausnera oraz Rektora Politechniki Warszawskiej Stanisława Mańkowskiego. Medialny patronat nad imprezą objęły czasopisma branżowe oraz portal www.wentylacja.com.pl.Na konferencję zgłoszono wiele interesujących referatów o zróżnicowanej tematyce, z których większość została przedstawiona w trakcie obrad. Autorzy przedstawili w opracowaniach między innymi kierunki rozwoju oraz nowoczesne rozwiązania wentylacji i klimatyzacji, problemy gospodarki energią cieplną i chłodniczą w klimatyzacji, wymagania i środki zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego w obiektach komfortowych. Referaty dotyczyły również problemów technicznych i proceduralnych przy przekazywaniu instalacji, efektywności działania wentylacji, jak również normalizacji w ciepłownictwie, ogrzewnictwie i wentylacji czy wreszcie zagadnień zastosowania nowoczesnych metodyk obliczeniowych w klimatyzacji. Niestety rygory czasowe nie pozwoliły na polemiki wśród szerokiego forum uczestników, stąd dyskusje przeniosły się do kuluarów. Wystąpienia naukowców poprzeplatane były promocyjnymi prezentacjami zaproszonych firm z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej i chłodniczej. Firmy miały też możliwość pokazania swojej oferty na stoiskach. Wśród wystawców byli współpracujący z portalem www.wentylacja.com.pl: aereco Wentylacja Sp. z o. o.