Już w marcu okazja do szkoleń: "Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła" oraz "Przepisy prawne w zakresie chłodnictwa".

Nowe szkolenia - Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła

Informujemy o terminach szkoleń w ramach Modułowego Systemu Szkoleń organizowanego przez I.P.P.U. Masta Sp. z o.o. - Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji.

Moduł CH-6:
Przepisy prawne w zakresie chłodnictwa

Termin: 30.03.2011 r., 13.04.2011 r.
Czas trwania: 2 dni - ogółem 16 h
Miejsce: Gdańsk
Do pobrania: karta zgłoszenia
Miejsce szkoleń: Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej mapa

Od 2003 roku pod egidą Krajowego Forum Chłodnictwa funkcjonuje Modułowy System Szkoleń - pozwalający na uzupełnienie lub zdobycie kwalifikacji zawodowych w branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła (szkolenia i certyfikacje).
Od listopada 2004 Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji prowadzi szkolenia umożliwiające uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji zgodnego z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o środkach zubożających warstwę ozonową.