Od 1975 r. oryginalne siłowniki BELIMO do przepustnic i zaworów zostały wypróbowane z powodzeniem w praktyce już miliony razy. Bogaty asortyment wysokiej jakości, ciągłe badania i rozwój konstrukcji zapewniają, że produkty BELIMO wciaż uchodzą za wiodące na rynku.Najnowsze urządzenia BELIMO, serię siłowników MFT i MFT2 do przepustnic i zaworów pracujących w LonWorks, można podłączać do sieci obiektowych stosowanych w systemach zarządzania budynkami tzw. BMS - Building Management System. Pośrednie podłączenie może odbywać się poprzez "gateway" typ UK24LON produkcji BELIMO lub poprzez urządzenia firm trzecich, które zaimplementowały protokół BELIMO MP-Bus.
Siłowniki serii MFT i MFT2 można dostosowywać do potrzeb instalacji zmieniając ich parametry (czas działania, prędkość, siłę lub moment obrotowy, zakres kąta obrotu lub przesuwu-skoku, czułość, zakres napięcia sterującego i napięcia sprzężenia zwrotnego, kierunku obrotu, sposobu sterowania).
Siłowniki serii MFT i MFT2 dają wiele możliwości użytkownikowi.
Automatyk może:
• używać jednego typu siłownika z różnymi nastawami zależnie od potrzeb-wymagań instalacji
• ten sam siłownik a różne sposoby sterowania (analogowe, 3-punktowe, zamknij/otwórz)
• parametryzacja siłownika obejmuje zmiany:
- wartości momentu obrotowego lub siły dla siłowników liniowych
- kierunku obrotu
- wartości pozycji Max Min. Pośredniej
- czasu ruchu
- kąta obrotu lub skoku dla siłowników liniowych
- czułości siłownika
- sygnału sterującego
- sygnału sprzężenia zwrotnego
- sposobu adaptacji i synchronizacji
• możliwość pracy w sieci Belimo MB-Bus oraz podłączenia do sieci LonWorks poprzez gateway produkcji Belimo lub poprzez sterownik DDC (np. produkcji SAIA, SE-Regeltechnik i inne)
• możliwość podłączenia do innych sieci komunikacyjnych EIB, PROFIBUS, TCP/IP itd. za pośrednictwem sterownika DDC z zaimplementowaną szyną danych Belimo MP-Bus
• Siłowniki MFT pracując w sieci LonWorks pozwalają na podłączenie do nich klasycznych czujników – tańszych od czujników w wersji cyfrowej
Administrator obiektu:
• ma mniej typów do trzymania w magazynie jako zapas serwisowy
• ponosi mniejsze koszty magazynu serwisowego
• ma jednego dostawcę na siłowniki do przepustnic i do zaworów
• może zdalnie parametryzować pracę układu
Typowe zastosowania UK24LON
Przykład 1: Połączenie siłowników i czujników w maszynowni
centralnego układu wentylacji z siecią LONWORKS
poprzez UK24LON

Maszynownię centralnego układu wentylacji,
w której zastosowano siłowniki BELIMO
typu MFT2 (do przepustnic powietrza
i zaworów), można połączyć z siecią
LONWORKS za pośrednictwem szyny.
Aby siłowniki typu MFT2 przystosowane
do szyny MP wraz ze współpracującymi
z nimi czujnikami połączyć z siecią LONWORKS
stosuje się urządzenie
UK24LON (łącze pomiędzy układami MP
i LONWORKS).

Przykład 2:
Układ sterowania zmiennym strumieniem powietrza VAV
połączony z układem LONWORKS

Urządzenia sterujące zmiennym strumieniem
powietrza (VAV) do układu nawiewnego
i wywiewnego, w których zastosowano
kompaktowe siłowniki
zmiennego strumienia powietrza óVAVCompact)
NMV-D2M z napędem elektrycznym,
można ze sobą łączyć za pośrednictwem
szyny MP. Siłowniki NMVD2M
wraz ze współpracującymi z nimi
czujnikami (czujnikami zbliżeniowymi
i czujnikami temperatury) łączy się
z siecią LONWORKS poprzez urządzenie
UK24LON (łącze pomiędzy sieciami
MP i LONWORKS). Poszczególni operatorzy,
korzystając ze swoich komputerów
osobistych (PC), mogą pytać o rzeczywiste
temperatury w pomieszczeniach
bądź też wprowadzać lub zmieniać
nastawy temperatury. Wspomniane
komputery osobiste są włączone
w sieć Ethernet i są połączone z siecią
LONWORKS poprzez urządzenia trasujące
(„router”).
Wraz z nowymi siłownikami pojawiły się nowe narzędzia do ich parametryzacji i monitorowania - opis w katalogu „UK” (plik pdf, 366 KB):
- przenośny przyrząd „MFT-Handy”
- oprogramowanie do komputerów PC „MFT-P”
www.belimo.pl
Źródło i foto: materiały BELIMO

Komentarze

  • LonWorks kontra MP-BUS "Belimo"

    Skoro taką wagę wiążecie z LONWorks'em ( i słusznie) to dlaczego upieracie się przy MP-BUSie "Belimo" i to odbiegającym od standardu protokołu MP-BUS.
    Sugestia wykorzystania wątpliwej jakości sterowników SAIA w roli gateway'ów jest tylko hipotetyczna, ponieważ koszt tych sterowników wielokrotnie przewyższa koszt siłowników - taniej jest kupować siłowniki innych producentów już wyposażonych w LONWorks