Od 1975 r. oryginalne siłowniki BELIMO do przepustnic i zaworów zostały wypróbowane z powodzeniem w praktyce już miliony razy. Bogaty asortyment wysokiej jakości, ciągłe badania i rozwój konstrukcji zapewniają, że produkty BELIMO wciaż uchodzą za wiodące na rynku.

Najnowsze urządzenia BELIMO, serię siłowników MFT i MFT2 do przepustnic i zaworów pracujących w LonWorks, można podłączać do sieci obiektowych stosowanych w systemach zarządzania budynkami tzw. BMS - Building Management System. Pośrednie podłączenie może odbywać się poprzez "gateway" typ UK24LON produkcji BELIMO lub poprzez urządzenia firm trzecich, które zaimplementowały protokół BELIMO MP-Bus. Siłowniki serii MFT i MFT2 można dostosowywać do potrzeb instalacji zmieniając ich parametry (czas działania, prędkość, siłę lub moment obrotowy, zakres kąta obrotu lub przesuwu-skoku, czułość, zakres napięcia sterującego i napięcia sprzężenia zwrotnego, kierunku obrotu, sposobu sterowania). Siłowniki serii MFT i MFT2 dają wiele możliwości użytkownikowi. Automatyk może: - używać jednego typu siłownika z różnymi nastawami zależnie od potrzeb-wymagań instalacji
- ten sam siłownik a różne sposoby sterowania (analogowe, 3-punktowe, zamknij/otwórz)
- parametryzacja siłownika obejmuje zmiany: - wartości momentu obrotowego lub siły dla siłowników liniowych
- kierunku obrotu
- wartości pozycji Max Min. Pośredniej
- czasu ruchu
- kąta obrotu lub skoku dla siłowników liniowych
- czułości siłownika
- sygnału sterującego
- sygnału sprzężenia zwrotnego
- sposobu adaptacji i synchronizacji
- możliwość pracy w sieci Belimo MB-Bus oraz podłączenia do sieci LonWorks poprzez gateway produkcji Belimo lub poprzez sterownik DDC (np. produkcji SAIA, SE-Regeltechnik i inne)
- możliwość podłączenia do innych sieci komunikacyjnych EIB, PROFIBUS, TCP/IP itd. za pośrednictwem sterownika DDC z zaimplementowaną szyną danych Belimo MP-Bus
- Siłowniki MFT pracując w sieci LonWorks pozwalają na podłączenie do nich klasycznych czujników - tańszych od czujników w wersji cyfrowej
Administrator obiektu: - ma mniej typów do trzymania w magazynie jako zapas serwisowy
- ponosi mniejsze koszty magazynu serwisowego
- ma jednego dostawcę na siłowniki do przepustnic i do zaworów
- może zdalnie parametryzować pracę układu
Typowe zastosowania UK24LON Przykład 1: Połączenie siłowników i czujników w maszynowni centralnego układu wentylacji z siecią LONWORKS poprzez UK24LON
Maszynownię centralnego układu wentylacji, w której zastosowano siłowniki BELIMO typu MFT2 (do przepustnic powietrza i zaworów), można połączyć z siecią LONWORKS za pośrednictwem szyny. Aby siłowniki typu MFT2 przystosowane do szyny MP wraz ze współpracującymi z nimi czujnikami połączyć z siecią LONWORKS stosuje się urządzenie UK24LON (łącze pomiędzy układami MP i LONWORKS). Przykład 2: Układ sterowania zmiennym strumieniem powietrza VAV połączony z układem LONWORKS
Urządzenia sterujące zmiennym strumieniem powietrza (VAV) do układu nawiewnego i wywiewnego, w których zastosowano kompaktowe siłowniki zmiennego strumienia powietrza VAVCompact) NMV-D2M z napędem elektrycznym, można ze sobą łączyć za pośrednictwem szyny MP. Siłowniki NMVD2M wraz ze współpracującymi z nimi czujnikami (czujnikami zbliżeniowymi i czujnikami temperatury) łączy się z siecią LONWORKS poprzez urządzenie UK24LON (łącze pomiędzy sieciami MP i LONWORKS). Poszczególni operatorzy, korzystając ze swoich komputerów osobistych (PC), mogą pytać o rzeczywiste temperatury w pomieszczeniach bądź też wprowadzać lub zmieniać nastawy temperatury. Wspomniane komputery osobiste są włączone w sieć Ethernet i są połączone z siecią LONWORKS poprzez urządzenia trasujące ("router"). Wraz z nowymi siłownikami pojawiły się nowe narzędzia do ich parametryzacji i monitorowania - opis w katalogu "UK" (plik pdf, 366 KB): - przenośny przyrząd "MFT-Handy" - oprogramowanie do komputerów PC "MFT-P" www.belimo.pl