COOL wprowadza nowe modele agregatów dla klimatyzacji ze sprężarkami spiralnymi DIGITAL umożliwiającymi płynną regulację wydajności w zakresie od 10 do 100%.
Oryginalne rozwiązanie firmy Copeland polega na wykorzystaniu podatności osiowej spiral i poprzez prosty układ mechaniczny okresowo odciąża pracę sprężarki. Cykl naprzemiennego odciążenia i obciążenia trwa w sumie 20 sekund i proporcja czasu obu stanów określa średnią wydajność chłodniczą. Ponieważ okresy pracy nieobciążonej są krótkie i przeplatają się z okresami pracy w pełnej wydajności taki tryb pracy nie powoduje żadnych problemów z powrotem oleju do sprężarki ani z chłodzeniem silnika. Sprężarka podczas pracy nieobciążonej pobiera tylko 10% mocy stanu pełnego obciążenia. Oczywiście przekłada się to na poprawę okresowego współczynnika sprawności i realne oszczędności energii.
Sprężarka wyposażona jest w zewnętrzny zawór elektromagnetyczny na linii pomiędzy stroną niskiego ciśnienia a komorą modulacji. Zawór ten jest kluczowym elementem regulacji wydajności, W stanie normalnie zamkniętym (bez napięcia) sprężarka pracuje pełną wydajnością. W stanie otwartym (pod napięciem) spirale rozsuwają się i nie ma tłoczenia (stan odciążenia).
COOL w swojej najnowszej ofercie prezentuje 9 modeli agregatów w obudowach ze sprężarkami ZRD DIGITAL dla klimatyzacji (czynnik R 407C), w zakresie wydajności nominalnych od 8 do 33 kW, w tym, z pojedynczymi sprężarkami do 28 kW. W praktyce oznacza to zakres regulacji wydajności od 800 W. Dostępne są również agregaty z tymi sprężarkami w wersji na płycie, bez obudowy.
Agregaty COOL ze sprężarkami ZRD wyposażone są w odpowiedni sterownik, który kontroluje zasilanie zaworu elektromagnetycznego w zależności od temperatury chłodzonego medium lub ciśnienia czynnika chłodniczego.
Oprócz oferty dla klimatyzacji COOL oferuje również analogiczne rozwiązanie dla komór chłodniczych i mroźniczych. Oprócz dotychczas dostępnych 2 modeli chłodniczych o wydajnościach 7 i 10 kW (przy odparowaniu -10oC) oraz jednego modelu niskotemperaturowego o wydajności 6 kW (przy odparowaniu -35oC), w najbliższych miesiącach zaprezentowane zostaną następne modele dla chłodnictwa o wydajnościach do 18 kW.