W poniedziałek 27 lipca 2009 r. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła nowelę Rozporządzenia o SZWO, którą w marcu br. przyjął Parlament Europejski. To prawo ma zostać opublikowane w październiku br., a wejdzie w życie w styczniu 2010 r. Poza zmianami natury edytorskiej, ostateczna wersja przyjęta przez Radę nie różni się merytorycznie od wersji przedstawianej Państwu na przełomie marca i kwietnia 2009 r.


Szczegółowy tekst Rozporządzenia znajduje się na stronie: http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/09/st03/st03622.pl09.pdf.
Załączniki:
20090403_SZWO nowela 2037'2000 z 03'2009 SKRÓT
20090727_UE Nowela 2037-2008
Wiadomość przesłana przez:
Michał Dobrzyński, Dyrektor Biura
Krajowe Forum Chłodnictwa
ul. Matuszewska 14, Bud. B9, 03-876 Warszawa
tel.: +48-600-281-279, biuro@forum-chlodnictwa.org.pl
fax: +48-222-012-123, www.forum-chlodnictwa.org.pl
tel.: +48-223-926-399, www.proclimate.pl