Dzisiaj wchodzi w zycie nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W stosunku do poprzedniego rozporządzenia zmianie uległ min. wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w specjalnosciach budowlanych. Zmiana ta dotyczy również specjalnosci instalacyjnej. Tekst rozporzadzenia mozna pobrać z naszej strony po kliknięciu na link Dz.U. 2005, Nr 96, poz. 817