17 marca br. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk podpisał dwa rozporządzenia, mające na celu określenie warunków do prowadzenia i weryfikacji audytu energetycznego.


1. Rozporządzenie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
Rozporządzenie to jest podstawą przyznania odpowiednio premii termomodernizacyjnej lub premii remontowej. Przyznanie uzależnione jest od poprawnego sporządzenia odpowiednio audytu energetycznego lub remontowego, stanowiącego założenia do projektu budowlanego.
W Rozporządzeniu został podany algorytm oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, na podstawie którego wybiera się optymalny wariant. Opisuje ono także elementy składające się na dokumentację wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia remontowego, obejmujące tylko te ulepszenia, które są uzasadnione technicznie i ekonomicznie dla danego budynku spośród ulepszeń wskazanych do realizacji.
2. Rozporządzenie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów;
Rozporządzenie jest zbiorem zasad i wytycznych, na podstawie których podmiot weryfikujący dokonuje weryfikacji audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, jak również określa warunki, jakie powinny być spełnione w przypadku zleceń przez Bank Gospodarstwa Krajowego innym podmiotom weryfikacji audytów.
Rozporządzenie ma na celu wypełnienie upoważnienia ustawowego zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy, zapewnienie sprawnej i prawidłowej weryfikacji audytów - celem uzyskania środków z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.
Rozporządzenia - wraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459) - wejdą w życie z dniem 19 marca 2009 r.
Teksty rozporządzeń są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury ww.mi.gov.pl w dziale "akty prawne".
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1790905-p_3.htm