Serię wentylatorów dachowych Venture Industries typu RF poszerzono o modele oznaczone symbolem 355, 400, 450, 500, 560, 630 - zależnie od średnicy kanału przyłączeniowego.


Zgodnie z wymogami rynku projektanci systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych muszą uwzględniać oprócz podstawowych parametrów pracy instalacji wiele czynników pozornie mniej istotnych. Standardem jest sytuacja, w której inwestor chce mieć doskonale funkcjonującą wentylację mechaniczną, ale... nie chce wiedzieć o jej istnieniu.
Dobrze zaprojektowana instalacja powinna być nie tylko cicha, estetyczna i niezawodna, ale także jej konserwacja powinna przebiegać w sposób nie zakłócający pracy np. biura, w którym jest zainstalowana. Powyższe czynniki wpływają na dobór wentylatorów stanowiących podstawę systemu nawiewno-wywiewnego. Wygodnym rozwiązaniem, szczególnie przy dużych powierzchniach, jest zastosowanie urządzeń przystosowanych do montażu dachowego.


Wentylatory dachowe RF firmy Venture przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, supermarketów, hal przemysłowych, warsztatów, magazynów, toalet, garaży, parkingów, budynków gospodarczych.
Ze względu na wzrastające zainteresowanie klientów serię RF powiększono o modele oznaczone symbolem 355, 400, 450, 500, 560, 630 (wymienione symbole oznaczają średnicę kanału przyłączeniowego). Wentylatory zostały wyposażone w silniki 4-, 6- lub 8-biegunowe, 1- lub 3-fazowe. Silniki 3-fazowe można przełączać między pracą w Y i Δ uzyskując tym samym pracę wentylatorów z dwoma prędkościami obrotowymi. Silniki dostosowane są do płynnej regulacji prędkości obrotowej.
Maksymalne wydajności RF-ów sięgają 15 750 m3/h przy ciśnieniu 960 Pa.