Określenie przez resort finansów szczegółów dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej.

Ministerstwo Finansów przedstawiło szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC dla audytorów efektywności energetycznej – nowe regulacje określono w projekcie rozporządzenia MF ws. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej z 8 lipca 2011 r. Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać już 11 sierpnia br., czyli w dniu wejścia w życie ustawy o efektywności energetycznej.

Określenie przez resort finansów szczegółów dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej wynika z regulacji zawartych w art. 32 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej. Zgodnie z tym przepisem, audytorzy podlegają ubezpieczeniu OC za ewentualne szkody wyrządzone w związku ze sporządzeniem audytu efektywności energetycznej.

Więcej na ten temat na stronie www.podatki.biz


Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej z dnia 8 lipca 2011 r. - skierowany do uzgodnień [attach=attach1]>>pobierz[/attach]

Uzasadnienie [attach=attach2]>>pobierz[/attach]

Ocena Skutków Regulacji (OSR) [attach=attach3]>>pobierz[/attach]