Nowe propozycje aktywnych belek chłodzących o dużych mocach cieplnych i małej wysokości zabudowy.

Nowe propozycje aktywnych belek chłodzących firmy TROX
W wielu modernizowanych budynkach mała wysokość stropu podwieszonego jest czynnikiem warunkującym wybór i zastosowanie komponentów wentylacyjnych. Firma TROX wprowadza na rynek dwie nowoczesne konstrukcje aktywnych belek chłodzących znajdujące zastosowanie w pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi o małych wysokościach.


[attach=attach1]DID604[/attach]
DID 604 jest pierwszą aktywną belką chłodzącą firmy TROX o czterostronnym kierunku nawiewu i z przestawnymi kierownicami powietrza pozwalającymi na regulację kierunku wypływu. Pomimo niewielkiej wysokości konstrukcji, zarówno kwadratowe jak i prostokątne nawiewniki indukcyjne wyposażone są w umieszczony pionowo wymiennik ciepła z tacką kondensatu. Powietrze pierwotne niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ilości powietrza świeżego w pomieszczeniu dostarczane jest poprzez dysze. Powietrze wtórne indukowane z pomieszczenia przepływa przez wymiennik ciepła i po zmieszaniu z powietrzem pierwotnym w komorze mieszania wprowadzane jest do pomieszczenia w czterech kierunkach przez szczeliny nawiewne.

Cechy charaktarystyczne:
- Duża moc chłodząca uzyskiwana przy niewielkich strumieniach objętościowych powietrza pierwotnego, małe prędkości przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi, niski poziom mocy akustycznej
- Przestawne kierownice powietrza umożliwiające regulację w poziomie kierunku nawiewu
- Czterostronny nawiew powietrza
- Wymiennik ciepła umieszczony pionowo, z tacką kondensatu do zabezpieczenia pracy przy niższych temperaturach wody chłodzącej
- Wymiennik ciepła do systemu dwu- lub czterorurowego
- Możliwa praca w trybie chłodzenia i ogrzewania.

[attach=attach2]DID632[/attach]
Nowa, zmodernizowana konstrukcja belki chłodzącej o szerokości 600mm zapewnia możliwość uzyskania znacznie większych w stosunku do poprzednika, typu DID 600B mocy chłodzących, przy zredukowanym strumieniu objętościowym powietrza pierwotnego (max: 2.500 W przy 250 m3/h). Zoptymalizowana konfiguracja dysz i unikalna geometria nawiewnika pozwoliły na znaczne zwiększenie mocy chłodzącej jednostki.Opcja zmiany poziomego kierunku nawiewu powietrza przy pomocy przestawnych kierownic umożliwia redukcję prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi lub rozmieszczenie urządzeń w mniejszych odległościach. Urządzenie o wysokości 210 mm dostępne jest także w wariantach nawiewno-wywiewnych, z różnymi możliwymi wykonaniami płyty czołowej.

Cechy charaktarystyczne:
- Duża moc chłodnicza uzyskiwana przy niewielkich strumieniach objętościowych powietrza pierwotnego, małe prędkości przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi, niski poziom mocy akustycznej
- Przestawne kierownice powietrza umożliwiające regulację w poziomie kierunku nawiewu powietrza
- Wymiennik ciepła do systemu dwu- lub czterorurowego
- Cztery warianty wykonania kratki wlotowej powietrza indukowanego
- Możliwość wykonania jednostki nawiewno-wywiewnej
- Możliwa praca w trybie chłodzenia i ogrzewania.

[attach=attach3]Certyfikat EUROVENT[/attach]
Wszystkie nawiewniki indukcyjne i aktywne belki chłodzące produkowane przez firmę TROX posiadają certyfikat EUROVENT potwierdzający zgodność publikowanych w kartach katalogowych oraz programie doboru danych technicznych z rzeczywistymi parametrami pracy urządzeń.