W nowym wydaniu płyty CD firmy IMP Klima powiększono jej zasób o nowe programy i katalogi nowych urządzeń.Na płycie znajdziesz katalogi pdf urządzeń i elementów, informacje o firmie. Prócz znanych wcześniej programów do doboru kratek i nawiewników (KLIMA ADE) oraz tłumików hałasu (KLIMA DZ) na płycie znajdują się trzy nowe aplikacje do doboru urządzeń i elementów:
KLIMA TK - program do doboru konwektorów podłogowych;
KLIMA CC - program do doboru stropowych jednostek kasetowych Climmy Comfort
o Climmy Comfort pisaliśmy w "Aktualnościach" Red.;
KLIMA C3 - program do doboru klimakonwektorów Climmy 3.
Programy działają pod systemami operacyjnymi: Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000 oraz Windows XP. Wszystkie programy są zabezpieczone hasłem, które jest udostępniane po wypełnieniu specjalnego formularza.
Płyty (IMPKLIMA-CD) są bezpłatne i można je zamówić:
- ze strony wentylacja.com.pl za pomocą formularza
- ze strony impklima.pl za pomocą formularza
- drogą elektroniczną na e-mail podając swoje dane adresowe