Elemental Holding odwołał dzisiaj prognozy na 2013 rok, które przedstawiał w czerwcu 2012 roku w dokumencie informacyjnym w związku z emisją akcji i wprowadzeniem ich do notowań na NewConnect. Spółka przekroczyła założony poziom przychodów na 2013 rok już na koniec 2012, a ostatnio sfinalizowała także zakup 49,18% spółki Terra Recycling, która uzupełni portfolio Grupy o zakład posiadający najnowocześniejszą w Polsce instalację do przetwarzania zużytego sprzętu chłodniczego. Intencją Elemental Holding jest opublikowanie nowych prognoz finansowych do 30 czerwca 2013, jednak przed rozpoczęciem planowanej pierwszej oferty publicznej akcji spółki.

Nowe prognozy na rok 2013 zostaną opublikowane przez Elemental Holding
W marcu 2013 roku Elemental Holding podpisał umowę z Enterprise Venture Fund I, na mocy której fundusz zarządzany przez Enterprise Investors obejmie 10,2% akcji spółki za kwotę 28 mln zł. Grupa Elemental wykorzysta pozyskany kapitał na dalsze wzmocnienie swojej pozycji rynkowej przez akwizycje, a także inwestycje w najnowsze linie technologiczne do recyklingu elektroniki i metali nieżelaznych.

Ponadto, spółka wyemitowała obligacje zabezpieczone serii C o łącznej wartości nominalnej 15 mln złotych za pośrednictwem BRE Banku SA. Pozyskane fundusze – wraz ze środkami własnymi z wcześniejszych emisji prywatnych – zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu 49,18% akcji spółki Terra Recycling SA.

„Prognozy finansowe na rok 2013, które publikowaliśmy w ubiegłym roku, w sposób naturalny stały się nieaktualne – rozwijamy się bardzo dynamicznie, a sytuacja na rynku zmienia się. Dlatego chcemy zaprezentować inwestorom nowe prognozy, adekwatne do obecnej sytuacji, uwzględniające także akwizycje, które finalizujemy. Ostatnio zrealizowaliśmy z sukcesem kilka istotnych transakcji: wśród naszych znaczących akcjonariuszy znalazł się fundusz z grupy Enterprise Investors, zamknęliśmy także emisję obligacji. Tym samym pozyskaliśmy część środków na bieżące inwestycje i akwizycje. Przed nami kolejny ważny punkt – oferta publiczna i przeniesienie notowań na rynek główny” – mówi Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding SA.

Na przełomie I i II półrocza 2013 Elemental Holding planuje IPO i przeniesienie notowań na rynek główny GPW. Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru zatwierdziło już NWZA w dniu 5 kwietnia 2013. Emisja publiczna 24.500.000 akcji serii M umożliwi m.in. poszerzenie skali działalności spółki i zwiększenie jej potencjału produkcyjnego.

W 2012 roku skonsolidowane przychody Grupy Elemental Holding SA wyniosły 895,04 mln zł, co oznacza wzrost o 76,4% w porównaniu do 2011 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 26,70 mln zł, o 88,7% więcej rdr. Grupa wypracowała ponad 18,49 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (wzrost o 132,7%).