Od 1 stycznia 2009 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące szczelności okien i drzwi balkonowych. Szczelność okna określamy przez podanie wartości współczynnika infiltracji „a”, który określa stopień przepuszczalności, a więc ile powietrza przepływa przez zamknięte okno. Im wyższa wartość współczynnika „a”, tym okno mniej szczelne, więcej powietrza zewnętrznego napływa do pomieszczenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, Poz. 1238) dotyczącym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki w sposób znaczący uległy zmianie wymagane parametry szczelności okien. Od 1 stycznia 2009 roku współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m*h*daPa2/3), wcześniej dopuszczalny był współczynnik w przedziale od 0,5 do 1,0 m3/(m*h*daPa2/3).

Nowe prawo kładzie nacisk na szczelne okna jednocześnie nakładając konieczność stosowania w pomieszczeniach dodatkowych urządzeń nawiewnych, jeżeli zastosowano inny rodzaj wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna.

Nawiewniki odpowiedzialne za dostarczenie powietrza powinny być umieszczone w oknach, drzwiach balkonowych lub innych częściach przegród zewnętrznych.
Stosowane urządzenia nawiewne powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (PN-83/B-03430-Az3). (§ 155 ust. 4)

Od początku 2009 roku, zgodnie z nowymi przepisami, dokonując wyboru okien należy ze szczególną uwagą uwzględniać zalecenia projektów wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej lub mechanicznej wywiewnej, określają one które okno spełnia w danym przypadku funkcję wentylacyjną i musi być wyposażone w nawiewnik powietrza.

W przypadku wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wszystkie dostarczane okna muszą pozostać szczelne.

www.nawiewnik.pl serwis informacyjny o nawiewnikach okiennych
www.zamow.nawiewnik.pl system do zamawiania nawiewników przez InternetŹródło: aereco wentylacja sp. z o.o.

Komentarze

  • szczelność okien

    Witam, chciałbym się dowiedzieć odnośnie szczelności okien kilku szczegółów - rozumiem że nawiewniki są wymagane w oknach PCV. Ale czy jeżeli okna zdobędę z odzysku - stare, drewniane (sprzed 1939) ale zadbane, i będą one niezbyt szczelne (w granicach 0,5 - 1,0) to też trzeba stosować nawiewnik? Aha, i co zrobić żeby legalnie wstawić takie okna, nie będące szczelnymi, jednak bez nawiewników. Chyba na logike, to nieszczelnością nadrabiają brak nawiewnika. Jaki sens zabraniać okien mniej szczelnych jak i tak nakazuje się stosować nawiewnik... czy więc takie okna nie mogą być po prostu bardziej przepuszczalne?