Data rozpoczęcia
2007-11-29
Data zakończenia
2007-11-29

Konferencja odbędzie się w grudniu 2007 roku, Centrum Finansowe Puławska w Warszawie

Projekt nowej ustawy - Prawo budowlane, przygotowany przez resort budownictwa, potrzeby inwestycyjne związane z Euro 2012, jak też konflikt wokół doliny Rospudy, wyzwoliły na nowo falę dyskusji na temat kierunków, jakie powinny obrać przepisy dotyczące przedsięwzięć budowlanych. Konferencja, adresowana do przedsiębiorców budowlanych, inwestorów, biur projektów, organów administracji, ma na celu zapoznanie uczestników z planowanymi regulacjami prawnymi, jak też stworzenie forum dla dyskusji nad prawną optymalizacją procesu inwestycyjnego w Polsce.

Więcej informacji: www.abc.com.pl