Urządzenia serii AD 7... charakteryzują się zwiększoną wydajnością oraz specjalną konstrukcją, co pozwala na ich wszechstronne zastosowanie w osuszaniu różnego rodzaju obiektów.
Nowe budowlane osuszacze kondensacyjne Aerial są owocem wieloletnich badań i testów przeprowadzonych w różnych warunkach pracy. Urządzenia serii AD 7... charakteryzują się zwiększoną wydajnością osuszania oraz specjalną konstrukcją, co pozwala na ich wszechstronne zastosowanie w osuszaniu różnego rodzaju obiektów.
Urządzenia oferowane są w czterech wielkościach. Wydajność osuszania typoszeregu, w zależności od modelu, temperatury i wilgotności powietrza, zawiera się w przedziale od 11 l do 90 l na dobę. Zakres pracy wynosi od 3°C do 32°C, a maksymalny pobór mocy od 800 W do 1700 W (średnie zużycie jest znacznie niższe).
Osuszacz ma wytrzymałą plastikową obudowę z PE poddaną obróbce stabilizującej UV oraz modułową konstrukcję ułatwiającą serwis i czyszczenie. Urządzenie wyposażone jest w wbudowany higrostat, licznik czasu pracy oraz automatyczne odszranianie gorącymi gazami sterowane przez Dry-Logic. Opcjonalnie osuszacz może mieć wbudowaną pompkę skroplin.
Dystrybutorem osuszaczy Aerial serii AD na rynku polskim jest firma Klima-Therm (www.aerial.pl).