Program komputerowy BuildDesk Eko Efekt został stworzony w celu obliczania efektu ekologicznego wykonanej modernizacji budynku lub źródła ciepła.

Nowe oprogramowanie - BuildDesk Eko Efekt
BuildDesk Eko EfektOpracowanie dostarcza również informacji na temat redukcji emisji gazów cieplarnianych, spowodowanej zmniejszeniem zapotrzebowania na energię lub zastąpieniem źródła energii innym, mniej uciążliwym dla środowiska.
Dodatkowo pozwala na obliczenie emisji gazów dla budynku już istniejącego, czyli np. wylicza na podstawie danych ze świadectwa energetycznego jak uciążliwy dla środowiska jest dany budynek.

Oprogramowanie generuje raport w postaci pliku PDF.

UWAGA: Generacja efektów ekologicznych do końca roku jest bezpłatna!

Więcej informacji: www.builddesk.pl


Źródło: BuildDesk Polska