Jesteśmy firmą usługowo-handlową wykonującą instalacje ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Chcielibyśmy stworzyć nowe miejsca pracy, dokupić specjalistyczne narzędzia i mierniki; wyposażyć biuro w sprzęt komputerowy i odpowiednie programy do projektowania. Jednak największą potrzebą jest "gotówka" do obrotu. Wykonując w/w prace, 3 inwestycji to kosztowne urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, często bardzo długi termin płatności, co doprowadza firmę do trudnej sytuacji finansowej. 2. Jeśli nasza koncepcja obejmuje zrealizowanie konkretnego planu, to czy realizujemy go ze środków unijnych (po ich przyznaniu), czy ze środków własnych, a później są zwracane?

1. Możecie Państwo uzyskać dotacje na zakup środków trwałych - mierników, komputerów, itp. Ale nie gotówkę do obrotu ani na towary przeznaczone do sprzedaży.
2. Najpierw inwestycja ze środków własnych, potem refundacja.

(2005.01.17, woj. pomorskie)