Obchodząc swoją 110 rocznicę działalności w przemyśle grzewczym i chłodniczym, firma Lennox Industries, będąca oddziałem Lennox International Inc. (Symbol Giełdy Nowojorskiej: LII), ogłosiła zmianę swojego historycznego znaku firmowego.

Współczesny rynek rejestruje często zachodzące zmiany firmowych logo dobrze znanych marek w różnych dziedzinach przemysłu, umożliwiające dostosowanie wizerunku firmy do zmieniających się w potrzeb rynku. "Wprowadzone ponad 60 lat temu logo firmy Lennox początkowo przekazywało pokoleniu urodzonych w okresie wyżu demograficznego, po II wojnie światowej, idee jakości i nowatorstwa - powiedział Bob McDonough, prezes i dyrektor ds. operacyjnych, LII Worldwide Heating & Cooling. "Z całą pewnością chcemy pozostać wierni tej cieszącej się zaufaniem spuściźnie jakości i nowatorstwa - ale chcemy także właściwie przekazać znaczenie marki Lennox nowemu pokoleniu klientów."

W ramach starannego procesu rozwoju i badań rynku, okazało się, iż znaczna większość klientów na całym świecie wybrała dopracowane logo Lennox spośród kilku innych proponowanych projektów - łącznie ze starym logo Lennox. "Okazało się oczywiste, że nowy, udoskonalony znak firmowy Lennox w sposób bardziej precyzyjny przekazuje dzisiejszym klientom, jaką firmą jest Lennox," - powiedział McDonough.
W nowym, udoskonalonym znaku firmowym, słowo "Lennox" jest nadal pisane pochyłymi czerwonymi literami, jednakże ma bardziej opływową formę oraz głębszy odcień czerwieni, czego rezultatem jest jego bardziej wyrafinowany, doskonalszy wygląd. Jednocześnie nowododany, zaokrąglony i dynamiczny symbol graficzny na końcu wyrazu "Lennox" sprawia wrażenie ruchu i spoglądania przed siebie, co wyraża niegasnącego ducha innowacyjności Firmy.
Zmiana starego znaku firmowego na nowy będzie procesem stopniowym. Zarówno poprzedni znak firmowy Lennox, jak i jego nowa udoskonalona wersja będą czasowo wykorzystywane równolegle w niektórych obszarach działalności Firmy. Po tym okresie udoskonalona wersja znaku firmowego zastąpi całkowicie jego poprzednią wersję.
"Podtrzymywanie naszego dziedzictwa, z jednoczesnym nieustającym dążeniem do innowacyjności, to są cechy, które zawsze wyróżniały firmę Lennox. Odzwierciedla je w dalszym ciągu także nowy znak firmowy Lennox, - stwierdził McDonough. "Wyrażamy uznanie pracownikom Lennox Industries, byłym i obecnym, którzy niestrudzenie pracowali i pracują nad stworzeniem jednej z najwspanialszych historii sukcesu w ramach naszej gałęzi przemysłu".
Prowadząc swoją działalności w ponad 100 krajach, Lennox International Inc. jest światowym liderem na rynkach systemów grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz chłodniczych. Akcje Lennox International notowane są na Giełdzie Nowojorskiej pod symbolem "LII". Od 1895 roku firma Lennox jest dostawcą rozwiązań środowiskowych, a jej produkty nieprzerwanie spełniają wymagania, które uczyniły z Lennox'a markę powszechnie znaną. Lennox to elastyczne podejście do rozwiązań projektowych spełniających oczekiwania swoich klientów oraz bezkompromisowe zwracanie uwagi na szczegóły.

Źródło: Chłodnictwo&Klimatyzacja