Kurtyna powietrzna to urządzenie służące do oddzielenia dwóch klimatów, zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą strumienia powietrza. Szwedzka firma FRICO, której przedstawicielem w naszym kraju jest firma PTH FOKO Sp. z o.o. z Warszawy wprowadziła do swojej oferty nowe urządzenia.

Kurtyny powietrzne serii AD 200W – to nowy typoszereg kurtyn FRICO przeznaczony do montażu przy otworach drzwiowych o maksymalnej wysokości do 2,5 m.
Kurtyny wyposażone są w wymiennik wodny zasilany wodą grzewczą o zmiennych parametrach.
Sukcesywnie zastępować będą serię WAC 200. Dzięki nowej eleganckiej obudowie doskonale komponują się z każdym typem wnętrza.
Osiągi tych kurtyn plasują je w dotychczasowym typoszeregu pomiędzy serią WAC 200 a WAC 300.
Kurtyna serii AD 200W przeznaczona jest do stosowania w sklepach, bankach, biurowcach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Kurtyna powietrza typ AD 200W
Kurtyny powietrzne serii AD 100 to nowy typ kurtyn, który zastąpił dotychczasową serię
AC 100.
Urządzenia te występują wyłącznie z grzałką elektryczną. Jest to najmniejsza kurtyna w typoszeregu FRICO.
Kurtyna tego typu przeznaczona jest do stosowania w małych otworach takich jak kioski, okienka serwisowe, tam gdzie potrzebny jest oddzielający ciepły strumień powietrza.
Strumień powietrza utrzymuje różnicę temperatur pomiędzy wnętrzem pomieszczenia a środowiskiem zewnętrznym, uniemożliwiając przedostawanie się zimnego powietrza do wewnątrz.

Kurtyna powietrza typ AD 100
Kurtyny typu AD 102, AD 103 wyposażone w czynnik grzewczy o mocy odpowiednio
2 i 3 kW, skutecznie zabezpieczają stanowisko pracy. Mogą również pracować jako przegroda powietrzna między dwoma pomieszczeniami wewnątrz budynku.
Urządzenia dostępne z magazynu FOKO.
Więcej informacji o nowych kurtynach na stronach www.foko.com.pl w dziale NOWOŚCI
KATALOG NA CD GRATIS!: zamówienie - kliknij