Pytanie: Gdzie dziś jeszcze występują branże o stałych wskaźnikach wzrostowych? Odpowiedź: W chłodnictwie. Dotyczy to przykładowo zapotrzebowania na mrożonki. Niemiecki Instytut Techniki Zamrażalniczej ogłasza informacje o rocznych przyrostach zużycia produktów zamrażanych. To samo dotyczy ciężarówek i przyczep samochodowych z chłodzeniem mechanicznym, o czym raportuje Niemiecki Związek Chłodni i Przedsiębiorstw Chłodniczych. Oddziałuje to na cały "łańcuch chłodniczy" łącznie z produkcją chłodu, o której nowych możliwościach pisze autor niniejszego artykułu.


Chłodzenie artykułów spożywczych odgrywa oczywiście wielką rolę w supermarketach, świeże produkty mleczne i duży asortyment mrożonek przyciągają klientelę. Jak widać na wykresie przygotowanym przez Niemiecki Instytut Techniki Zamrażalniczej, obrót towarami mrożonymi wykazuje od wielu lat wysoki trend wzrostowy. Stąd często urządzenia chłodnicze pracują na granicy swojej wydajności i dalsze zwiększenie zapotrzebowania na moc chłodniczą nie może być pokryte przez aktualnie zainstalowane zespoły sprężarkowe. Nie można zwiększać jedynie zespołu sprężarkowego, lecz także konieczne jest dopasowanie średnic rurociągów i wielkości skraplaczy.

Rys. 1. Pod względem ilości mrożonych produktów żywnościowych,
z roku na rok obserwuje się stały przyrost.
Istnieje wiele powodów tego, jak m. in.
rosnące potrzeby gastronomii, rozwój społeczny
lub rosnąca oferta sieci handlowych, jak n.p. Aldi, Lidl i inne.

Tylko w zakresie pakowanego mięsa świeżego nastąpił wzrost obrotów przy zwiększeniu wymagań co do jego jakości. Przy wymaganej temperaturze towaru w zakresie 0÷2oC, temperatura parowania rzędu -15oC nie jest czymś niezwykłym, stąd takie zastosowanie niezbyt pasuje dla instalacji przeznaczonej do chłodzenia produktów mlecznych, a prowadziłoby to do nadmiernego spadku ciśnienia parowania w instalacjach chłodzenia zwykłego. Skutkowałoby to również podwyższonym zużyciem energii elek-trycznej.

Rys. 2. Długość szaf mroźniczych w m
(tzewn = 35oC przy stopniu przegrzania 10 K)


Inne sposoby przezbrajania

Dlatego też lepiej jest poszukiwać całkiem innego, nowego rozwiązania. Dzięki wyprowadzeniu jednostek skraplających na zewnątrz (lepsze warunki chłodzenia), została stworzona możliwość zwiększenia mocy chłodniczej w instalacjach normalnego chłodzenia o 25 kW, a w urządzeniach zamrażalniczych o 10 kW.

Rys. 3. Długości mebli chłodniczych na jedną jednostkę zewnętrzną
(tzewn = 35oC przy stopniu przegrzania 10 K)

Firma Kälte-Klima-Fachbetrieb Tiews z Bremy zebrała pierwsze pozytywne doświadczenia w trzech supermarketach, gdzie wystąpiła pilna potrzeba zainstalowania dodatkowych regałów chłodniczych do przetrzymywania mięsa. Zainstalowano regały o długości 10,0 m lub 7,5 m, co ze strony urządzeń chłodniczych odpowiada dodatkowemu obciążeniu odpowiednio o około 15,0 lub 11,0 kW przy temperaturze odparowania w urządzeniu równej -15oC.
Zadanie zostało rozwiązane poprzez zastosowanie jednego agregatu typu OMQ 56 i jednego OMQ 45, które konstrukcyjnie są przystosowane do szybkiego instalowania, gdyż są one wstępnie okablowane w niezbędne instalacje elektryczne. Olaf Tiews, wykonawca instalacji i właściciel firmy Tiews Kältetechnik, tak przedstawia swoje doświadczenie: Urządzenia OMQ są łatwe w obsłudze, nie potrzebują dodatkowych przewodów do skraplacza, w szafie sterowniczej nie potrzeba nic zmieniać, co pozwala na szybki i czysty montaż. Urządzenia mają wystarczającą moc, tak więc lato może spokojnie nadejść (mowa o lecie 2004 r. – tłum.).
Jednostki zostały zawieszone na ścianie zewnętrznej, co wymagało możliwie krótkich odcinków rurociągów do mebli i zapewniało łatwy dostęp dla potrzeb serwisowych.

Rys. 4. Zainstalowana jednostka OMQ

Doświadczenia wykonawcy instalacji


Sądzę, że znaleźliśmy tanie i niezawodne rozwiązanie, mówi dalej Tiews. Te agregaty chłodnicze są bardzo ciche, dzięki czemu nie stwarzają problemów z emisją uciążliwego hałasu dla okolicznych mieszkańców, co bywa zawsze krytycznie odbierane przy urządzeniach technicznych. Montaż trwał bardzo krótko, jeden monter na miejscu i jeden podnośnik na wózku, podłączenie przewodu ssącego do regału, uruchomienie i sprawa została załatwiona. Jestem zachwycony i planuję montaż w następnych obiektach.

Istnieją jednostki z 1. lub 2. sprężarkami (czerwone słupki na wykresie), co można odczytać. Przy maksymalnych mocach do 25,0 kW można chłodzić regał produktów mlecznych o długości do 14,0 m i szafę mroźniczą o długości do 11,0 m przypadające na jedną jednostkę.
Autor: Dieter LORENZEN Emerson Climate Technologies Copeland S.A., w Welkenraedt (Belgia)
Tłumaczył: dr inż. Andrzej GIRDWOYŃ – Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej z miesięcznika DIE KALTE & KLIMATECHNIK nr 8/2004