Firma VENTIA – wyłączny przedstawiciel central wentylacyjnych KOMFOVENT oraz dystrybutor produktów dla branży HVAC - zaprasza do zapoznania się z najnowszymi katalogami technicznymi oraz cennikiem central wentylacyjnych i rekuperacyjnych KOMFOVENT.

Nowe katalogi oraz cennik central KOMFOVENT
W publikacjach znajduje się wiele nowości, m.in. nowe typy i wielkości central KOMPAKT oraz DOMEKT, jak również centrale z wymiennikami przeciwprądowymi. Jednocześnie firma VENTIA informuje, że nie wprowadza zmian w cenach katalogowych urządzeń KOMFOVENT.

Cennik central wentylacyjnych KOMFOVENT (PDF 3,1 MB)
Aktualny od 18.03.2011 r. Zawiera ceny katalogowe wszystkich urządzeń KOMFOVENT oraz akcesoriów dodatkowych.


Katalog central Komfovent DOMEKT (PDF 4,0 MB)
Centrale wentylacyjne i rekuperacyjne o wydajnościach 50–600 m3/h
Katalog techniczny central wentylacyjnych Komfovent DOMEKT, dedykowanych do mieszkań, apartamentów, domów oraz obiektów o mniejszej kubaturze. Znajdują się w nim wyczerpujące informacje techniczne na temat central typu DOMEKT REGO oraz DOMEKT RECU, jak również sposobu ich działania oraz funkcji automatyki.
NOWOŚĆ! Nowe wielkości central DOMEKT, urządzenia z wymiennikami przeciwprądowymi, automatyka C4PLUS.


Ulotka Komfovent DOMEKT (PDF 5,1 MB)
Centrale wentylacyjne i rekuperacyjne o wydajnościach 50–600 m3/h
Ulotka techniczna zawierająca informacje ogólne na temat wentylacji mechanicznej oraz zasady działania centrala wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Ułatwia szybki dobór jednostek z serii Komfovent DOMEKT. NOWOŚĆ! Nowe wielkości central DOMEKT, urządzenia z wymiennikami przeciwprądowymi, automatyka C4PLUS.


Katalog central wentylacyjnych Komfovent KOMPAKT (PDF 6,3 MB)
Centrale wentylacyjne i rekuperacyjne o wydajnościach 400–4500 m3/h
Katalog techniczny central wentylacyjnych Komfovent KOMPAKT, dedykowanych do domów, obiektów biurowych, przemysłowych, itp. Znajdują się w nim wyczerpujące informacje techniczne na temat central typu REGO, RECU, OTK, jak również informacje na temat akcesoriów, automatyki oraz materiałów eksploatacyjnych do central KOMFOVENT. NOWOŚĆ! Nowe wielkości central KOMPAKT, urządzenia z silnikami EC oraz unikalne rozwiązania techniczne w centralach REGO.


Ulotka techniczna Komfovent KOMPAKT (PDF 3,3 MB)
Centrale wentylacyjne i rekuperacyjne o wydajnościach 400–4 500 m3/h
Ulotka techniczna prezentująca w sposób zwięzły i przejrzysty pełny typoszereg central wentylacyjnych Komfovent KOMPAKT. Znajdują się w niej podstawowe informacje techniczne na temat central typu REGO, RECU. Umożliwia szybki dobór urządzeń.NOWOŚĆ! Ulotka techniczna Komfovent KOMPAKT RECU 700HECF (PDF 1,2 MB)
Centrale wentylacyjna i rekuperacyjna o wydajności do 850 m3/h
Ulotka techniczna prezentująca najnowszą centralę z serii KOMPAKT wyposażoną w wymiennik przeciwprądowy o sprawności do 92% oraz energooszczędne silniki EC.


Katalog central Komfovent VERSO (PDF 7,1 MB)
Centrale wentylacyjne o wydajnościach 1 000–26 000 m3/h
Katalog techniczny central wentylacyjnych Komfovent VERSO, dedykowanych do obiektów wielkoubaturowych np. biurowce, centra handlowe, szkoły, obiekty przemysłowe lub użyteczności publicznej. Znajdują się w nim informacje techniczne na temat central typu VERSO-S, VERSO-P oraz VERSO-R. Opis budowy central oraz działania zintegrowanej automatyki C3.


Katalog central Komfovent KLASIK (wersja EN) (PDF 9,3 MB)
Centrale wentylacyjne i rekuperacyjne o wydajnościach 1 000–45 000 m3/h
Katalog techniczny central wentylacyjnych Komfovent KLASIK. Central o wydajnościach do 40 000 m³/h, dedykowanych dla obiektów wielko kubaturowych oraz obiektów wymagających urządzeń specjalnego wykonania, np. sale operacyjne, szpitale, laboratoria, itp. Katalog w angielskiej wersji językowej.


Wszystkie katalogi oraz cennik KOMFOVENT (PDF 33,2 MB)
W jednym pliku ZIP znajdują się wszystkie nowe katalogi, ulotki oraz cennik central wentylacyjnych KOMFOVENT


Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.ventia.pl
Źródło: Ventia Sp. z o.o.