Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi katalogami Centrum Klima.

Nowe katalogi Centrum Klima
W ostatnim czasie niektóre katalogi i broszury Centrum Klima zostały poddane aktualizacji.
Dodano wiele nowych produktów wprowadzonych ostatnio do oferty Centrum Klima oraz poprawiono błędy, które pojawiły się poprzednich wersjach katalogów.

Najnowsze wersje katalogów Centrum Klima można pobrać ze strony internetowej:


>> Katalog Nawiewników>> Katalog Materiałów Produkcyjnych


Wysyłkę katalogów w wersji drukowanej można zamówić wypełniając formularz:
http://www.centrumklima.pl/pl,produkty,zamow-materialy.html
Źródło: Centrum Klima S.A.