Aby odpowiednio dobrać centrale wentylacyjne Ekozefir, firma Ekoklimax przygotowała dokładne karty katalogowe swoich produktów w nowej czytelnej oprawie graficznej,

Nowe karty katalogowe Ekozefir.
A w nich:

1. Charakterstyki przepływowe:
- z rozróżnieniem rozstawu płyt wymiennika dla wymienników krzyżowych i przeciwprądowych
- z rozróżnieniem strumienia nawiewnego z nagrzewnicą elektryczną, strumienia nawiewnego z nagrzewnicą wodną i strumienia wywiewnego (nawiewnego bez nagrzewnicy)
- z krzywymi SFP, czyli właściwą mocą wentylatora.

2. Charakterystyki sprawności każdej z central w warunkach obliczeniowych z uwzględnieniem nadciśnienia lub podciśnienia

3. Maksymalne moce standardowej nagrzewnicy wodnej w zależności od parametrów czynnika grzewczego, strumienia nawiewu oraz temperatury powietrza przed tą nagrzewnicą


Nowe karty katalogowe dostępne są w

KATALOGU INTERNETOWYM

lub zakładce

POBIERZ