Organizacje posiadające certyfikat zgodności wydany w oparciu o jedną z norm serii ISO 9001:1994 muszą do połowy grudnia 2003 dostosować swój system do wymagań normy ISO 9001:2000. W związku z tym, miło nam poinformować Państwa, że firma VTS Clima już zakończyła proces wdrażania w naszej firmie nowego systemu zarządzania jakością ISO9001:2000 jako systemu zintegrowanego z systemem zarządzania środowiskowego ISO14001:1996.Norma ISO 9001:2000 jest nową normą, która w odróżnieniu od poprzedniej (ISO9001:1994) stawia wymagania również wobec podwykonawców. Przedmiotem ISO 9001:2000 pozostaje zgodność produktów i usług z ustalonymi wymaganiami klientów, a norma bazuje na koncepcji zarządzania zorientowanego na procesy. Posiadanie certyfikatu obliguje firmę do ciągłego ulepszania efektywności procesów.
Norma ISO 14001:1996 wymaga aby organizacja działała zgodnie z zobowiązaniami wyrażonymi w polityce środowiskowej, zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem i przepisami prawnymi oraz by zobowiązała się do ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego.
Źródło: www.vtsclima.pl