Nakładem Centralnego Ośrodka Chłodnictwa ukazała się właśnie książka autorstwa Wiesława Warczaka pt. "Nowe generacje sprężarek do obiegów ziębniczych na CO2".
W sprzedaży ukazała się monografia autorstwa dr inż. Wiesława Warczaka pt. "Nowe generacje sprężarek do obiegów zięO². Rozwój konstrukcji - badania - wdrożenia.". Książkę wydał krakowski Centralny Ośrodek Chłodnictwa (COCH) nakładem 900 egzemplarzy.
Monografia zawiera usystematyzowany przegląd rozwoju konstrukcji różnych odmian sprężO², ich badań i wdrożeń. Omówiono możliwości zastosowań sprężarek w obiegach jedni i dwustopniowych oraz w zakresie podkrytycznym i transkrytycznym. Przedstawiono również pewne informacje typu katalogowego i dane techniczne, co ułatwia dokonanie własnej oceny przydatności poszczególnych sprężarek do określonych zastosowań osobom zainteresowanym, działającym w szkolnictwie, w przemyśle, w biurach projektowych i konstrukcyjnych a także w eksploatacji.
Ze wstępu do monografii:

Od wielu lat w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa gromadzone były informacje o pracach badawczych związanych ze wznowieniem zainteresowania dwutlenkiem węO² jako czynnikiem ziębniczym o szerszym zastosowaniu. Celem tych badań, prowadzonych w latach 90-tych ubiegłego stulecia, w ich początkowej fazie, było rozeznanie jakie są szanse powrotu tego czynnika w szerszym zakresie do chłodnictwa. Znane od wielu lat właściwości fizyczne i termodynamiczne nie zachęcały bowiem do zaakceptowania go w tej roli bez dodatkowych badań i analiz. Na dowód tego przytoczę w skrócie konkluzję z opublikowanej w 1995 roku analizy teoretycznej dotyczącej możliwośO² w różnych układach chłodniczych, przeprowadzonej przez znanego specjalistę z dziedziny chłodnictwa: mimo licznych zalet, znaczące wady tego czynnika, takie jak niska efektywność termodynamiczna w obszarze powszechnych aktualnie zastosowań chłodnictwa i jego niekompatybilność (z powodu wysokich ciśnień) z dostępnym sprzętem chłodniczym, nie pozwalają w ogóle na rozpatrywanie go jako potencjalnego substytutu czynników wycofywanych z obiegu.
Obecnie, po 15 latach wytężonych prac badawczych, O² został uznany za czynnik konkurencyjny w różnych obszarach chłodnictwa dla innych stosowanych czynników i jeden z niewielu zakwalifikowanych do grupy czynników o długoterminowym stosowaniu.
O ugruntowaniu jego pozycji w chłodnictwie świadczy uruchomienie produkcji, przez wiele znanych firm, całkowicie nowych generacji sprężarek różnego typu, głównie wyporowych, w pełni dostosowanych do właściwośO² i sprzętu niezbędnego do wyposażania instalacji, przeznaczonych dla różnych obszarów szeroko rozumianego chłodnictwa. W niektórych z tych obszaróO² zajmuje już stałą pozycję.
W Polsce produkcja sprężarek właściwie zanika. W ten sposób w dziedzinie chłodnictwa i pokrewnych powstaje pewna luka w zakresie wiedzy i doświadczenia. Dysponując dużym zasobem literatury dotyczącej nowych konstrukcji sprężarek oraz badań przedstawiających historię ich powstawania, uznałem za wskazane opracowanie monografii obejmującej tę tematykę, co umożliwi przybliżenie jej osobom zainteresowanym działającym w szkolnictwie, w przemyśle, w biurach projektowych i konstrukcyjnych, a także w eksploatacji.
Monografia zawiera zbiór wielu informacji zaczerpniętych z różnych źródeł w postaci usystematyzowanego przeglądu rozwoju konstrukcji sprężarek, ich badań i wdrożeń oraz odpowiedniego doboru i przetworzenia wybranych części posiadanych publikacji.
W monografii zamieszczono również pewne informacje typu katalogowego, dzięki czemu czytelnik może przyswoić sobie niektóre, bardziej szczegółowe dane techniczne, co ułatwia dokonanie własnej oceny przydatności poszczególnych sprężarek do określonych zastosowań. Tym bardziej, że dane te nie są jeszcze ogólnie dostępne.
Autor


Tytuł: Nowe generacje sprężarek do obiegów ziębniczych na CO2. Rozwój konstrukcji - badania - wdrożenia.
Autor: Wiesław Warczak
Wydawca: Centralny Ośrodek Chłodnictwa 2008
Spis treści: >>>
ISBN: 978-83-922373-1-0
Inne: rozmiar B5, 138 str., oprawa miękka
Cena: 35,00 PLN
Zamówienia: e-mail lub faxem wypełniony formularz