Do grona firm wspierających działalność Stowarzyszenia Polska Wentylacja przystąpiły nowe firmy: Ciecholewski Wentylacje, Irmark, Karpol, Venture Industries.

Członkami wspierającymi Stowarzyszenie Polska Wentylacja są:
aereco Wentylacja
ALNOR Systemy Wentylacyjne
Berlinerluft
BURSA
DARCO Technika Kominowa i Wentylacyjna
KMW Engineering
Lindab
MERCOR
PANOL
oraz SMAY.


Stowarzyszenie Polska Wentylacja zostało założone w Warszawie, w dniu 27.09.2001 r. Wśród założycieli są przedstawiciele uczelni technicznych, instytutów naukowych, inżynierowie i przedsiębiorcy.
Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna. Osoba prawna może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Zebranie Członków może przyznać osobom zasłużonym dla branży wentylacyjnej honorowe członkostwo Stowarzyszenia (na podstawie statutu Stowarzyszenia).
Wysokość rocznej składki wynosi:
dla osób fizycznych - 120 zł,
dla członków wspierających - 3000 zł.
Deklarację członkowską oraz deklarację członka wspierającego znaleźć można na stronach interentowych Stowarzyszenia:
www.wentylacja.org.pl/01_czlonkowie