Firma Pro-Vent wprowadziła do oferty filtr kanałowy wstępny rekuperatora. Jest to kaseta montowana na kanale czarnym, przed wstępną nagrzewnicą kanałową lub chłodnicą.

Nowe filtry w ofercie Pro-Vent
Jej zastosowanie wymagane jest ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (rozdz.6 par.154 ust. 6)


6. Urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu zewnętrznym, a w szczególnych przypadkach w powietrzu obiegowym (recyrkulacyjnym), za pomocą filtrów: 1) nagrzewnice, chłodnice i urządzenia do odzyskiwania ciepła – co najmniej klasy G4.

Kaseta filtra wstępnego rekuperatora

Filtr taki spełnia rolę podwójną, nie tylko oczyszcza powietrze nawiewane z kurzu i pyłków, ale także zabezpiecza nagrzewnice (chłodnice) przed osadzaniem się kurzu bezpośrednio na nich. Osady brudu na nagrzewnicy, w przypadku jej pracy dopalają się bezpośrednio na niej powodując zanieczyszczenie powietrza a także zagrożenie pożarowe.

Zachęcamy do instalowania kaset kanałowych jako dobre zabezpieczenie instalacji nawiewnej powietrza.

Wewnątrz kaset znajdują się wymienne filtry powietrza, które należy okresowo wymieniać. W przypadku stosowania filtrów kanałowych zewnętrznych, nie ma już obowiązku instalowania filtrów nawiewnych wewnątrz centrali.

Szczegółowe dane o kasetach filtracyjnych i filtrach dostępne na stronie www.pro-vent.pl w zakładce wyposażenie dodatkowe oraz klasyfikacja filtrów powietrza.

Przykład zabrudzenia filtrów rekuperatora w trakcie użytkowania


O tym jak ważne jest stosowanie i wymiana filtrów niech świadczą poniższe rysunki przedstawiające włókninę filtracyjną czystą i zabrudzoną po pół roku używania.


Filtry rekupertora