Od 10 października obowiązuje nowy cennik na wyroby Firmy BARTOSZ.
Na stronie internetowej Firmy BARTOSZ opublikowano oświadczenie o zmianie cennika, który obowiązuje od dzisiaj:

Szanowni Państwo,
Wszyscy uczestnicy życia gospodarczego narażeni są w czasach kryzysu na szybkie zmiany i wahania cen, kursów walutowych i warunków kredytowych. W tej sytuacji Firma BARTOSZ wyrasta na oazę stabilności – przez dwa lata utrzymywaliśmy stałe ceny i taką politykę zamierzamy kontynuować. Oczywiście nie możemy ignorować inflacji, stąd drobne korekty niektórych pozycji lub wprowadzenie kalkulacji indywidualnej na urządzenia z podzespołami koproducentów. Największe zmiany wprowadziliśmy w automatyce, a to za sprawą nowych rozwiązań – lepszych, pewniejszych i niezawodnych w działaniu. Nowy cennik będzie obowiązywał od 10 października br.
Zespół Działu Wentylacji Firmy Bartosz

Nowy cennik nie został opublikowany na www.bartosz.com.pl dlatego zapraszamy do: sklepu internetowego Firmy BARTOSZ, a w sprawie nowych cen prosimy o kontakt z Zespołem Działu Wentylacji BARTOSZ pod nr tel. (085) 745 57 12 w. 35, 70.